Om avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Avdelningen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. 

Avdelningens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. 

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Avdelningen är organiserad i två enheter och har medarbetare inom utbildning, forskning och administration samt adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten och anknutna lärare och forskare.

Avdelningens ledning

Lars E Eriksson

Tf. avdelningschef, forskning- och forskarutbildningsansvarig
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ann Langius-Eklöf

Tf. biträdande/ställförträdande avdelningschef
Langius-Eklöf
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Tf. biträdande/ställförträdande avdelningschef
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Carin Ullman

Representant NVS institutionsledning
08-524 83670
Central Ledningsadministration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nina Gårevik

Enhetschef Omvårdnad 1
08-524 83710
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Mathilde Hedlund Lindberg

Enhetschef Omvårdnad 2
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

James Bangura

Ekonomicontroller
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Annica Karlsson

Ledningsadministratör och webbredaktör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Övrig administrativ personal

Hanna Averbo

Enhetsadministratör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Elisabeth Uddheden

Enhetsadministratör (vik)
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gunnar Criver

AV-tekniker
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad

Avdelningens representation i KI:s pedagogiska akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Avdelningen för omvårdnad har fyra ledamöter som presenteras nedan och som Du är välkommen att kontakta för att diskutera pedagogiska frågor.

Läs mer om Pedagogiska akademin.

08-524 836 02
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Broberger

Lektor
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, uppgång C
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Box 23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturahantering med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0088:7350043510008

Se alternativ för fakturahantering på Karolinska Institutet

Beskrivning av huvudområdet omvårdnad

Broschyr om sektionen

Medarbetare