Om avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Avdelningen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. 

Avdelningens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. 

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Avdelningen är organiserad i två enheter och har medarbetare inom utbildning, forskning och administration samt adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten och anknutna lärare och forskare.

Avdelningens ledning

Per Ekstrand

Avdelningschef
08-52483631
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lars E Eriksson

Bitr/stf avdelningschef, inriktning forskning- och forskarutbildning
Lars E Eriksson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Susanne Andermo

Bitr/stf avdelningschef, inriktning utbildning
Andermo
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Burström

Enhetschef
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Craftman

Enhetschef
08-52483824
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nana Waldréus

Enhetschef
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Marie Aho Huotari

Ekonomicontroller
Ekonomi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Annica Karlsson

Avdelningssamordnare ledningsstöd och webbredaktör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Administrativ personal

Kontakta någon av oss inom ledningsstöd via vårt gemensamma funktionskonto: omvardnad@nvs.ki.se

Hanna Averbo

Enhetsadministratör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gunnar Criver

AV-tekniker
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Leon Scocco

Systemadministratör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Elisabeth Uddheden

Enhetsadministratör (vik)
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad

Avdelningens representation i KI:s pedagogiska akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Avdelningen för omvårdnad har fyra ledamöter som presenteras nedan och som Du är välkommen att kontakta för att diskutera pedagogiska frågor.

Läs mer om Pedagogiska akademin.

08-524 836 02
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Broberger

Lektor
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, uppgång C
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Box 23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturahantering med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0088:7350043510008

Se alternativ för fakturahantering på Karolinska Institutet

Beskrivning av huvudområdet omvårdnad

Broschyr om avdelningen

Medarbetare

AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-09-27