Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ställföreträdande studierektor

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Daniel Nilsson

Anknuten till Forskning

Anna Lindstrand

Adjungerad professor

Lennart Blomqvist

Professor/överläkare

Jan Van Der Linden

Professor/överläkare

Maria Westin

Anknuten till Undervisning/handledning

Ivan Shabo

Anknuten till Forskning

Hong Jin

Senior forskningsspecialist

Paul Ackermann

Professor/biträdande överläkare

Sven Nyrén

Anknuten till Forskning

Anna Kistner

Anknuten till Forskning

Daniel Hägerstrand

Senior forskningsspecialist

Anders Enocson

Professor/överläkare

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist

Jesper Eisfeldt

Anknuten till Forskning

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Bianca Suur

Doktorand-L

Adjungerade

Anders Franco-Cereceda

Professor/överläkare

Therese Kindåker

Administrativ chef

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Giulia Frontera

Ekonomicontroller

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider HT-2021 och VT-2022

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2021
Datum Tid Plats
Onsdag 17 november kl 15.30 Zoom
Onsdag 8 december kl 15.30 Zoom
Onsdag 26 januari 2022 kl 15.30 Zoom
Onsdag 23 februari 2022 kl 15.30 Zoom
Onsdag 30 mars 2022 kl 15.30 Zoom
Onsdag 27 april 2022 kl 15.30 Zoom
Onsdag 18 maj 2022 kl 15.30 Zoom
Onsdag 8 juni 2022 kl 15.30 Zoom