Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ställföreträdande studierektor

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Daniel Nilsson

Anknuten till Forskning

Anna Lindstrand

Adjungerad professor

Lennart Blomqvist

Professor/överläkare

Maria Westin

Anknuten till Undervisning/handledning

Ivan Shabo

Anknuten till Forskning

Hong Jin

Senior forskningsspecialist

Paul Ackermann

Professor/biträdande överläkare

Sven Nyrén

Anknuten till Forskning

Anna Kistner

Anknuten till Forskning

Daniel Hägerstrand

Senior forskningsspecialist

Anders Enocson

Professor/överläkare

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist

Jesper Eisfeldt

Anknuten till Forskning

Roza Chaireti

Adjungerad lektor

Deborah Saraste

Anknuten till Forskning

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Bianca Suur

Forskningsingenjör

Jingjing Xu

Doktorand

Adjungerade

Anders Franco-Cereceda

Professor/överläkare

Therese Kindåker

Administrativ chef

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2023

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2023
Datum Tid Plats
Onsdag 25 januari kl 15.30 Zoom
Onsdag 22 februari kl 15.30 Zoom
Onsdag 22 mars kl 15.30 Zoom
Onsdag 26 april kl 15.30 Zoom
Onsdag 24 maj kl 15.30 Zoom
Onsdag 14 juni kl 15.30 Zoom