Skip to main content

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Forskarutbildningsnämnden, Lärrepresentanter
Lärarrepresentant Område
Richard Rosenquist Klinisk Genetik
Daniel Nilsson Sällsynta diagnoser
Anna Lindstrand Sällsynta diagnoser
Lennart Blomqvist Diagnostisk radiologi
Jan van der Linden Toraxanestesiologi och intensivvård
Maria Westin Idrottsmedicin
Elisabetta Dare Signaltransduktion
Ivan Shabo Endokrin kirurgi
Ljubica Perisic Kärlkirurgi
Paul Ackermann Ortopedi
Cecilia Österholm Corbascio Thoraxkirurgi
Jannike Nickander Klinisk fysiologi

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter
Doktorandrepresentant Område
Anders Kämpe Klinisk genetik
Maria Pettersson Sällsynta diagnoser
Florian Schober Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Meike Paschen Signaltransduktion
Cheng Xu Tillväxt och metabolism
Robin Fröbom Endokrin kirurgi
Antti Siika Kärlkirurgi

Adjungerade

Adjungerade
Anders Franco-Cereceda Prefekt
Prefekt Therese Kindåker Administrativ chef
Ann-Britt Wikström Studieadministratör
Britt-Marie Witasp Redovisningsansvarig

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2019

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2019
Datum Tid Plats
Onsdag 23 januari Kl. 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 6 mars Kl. 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 3 april Kl. 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 8 maj Kl. 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 12 juni Kl. 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03