Skip to main content

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämndens sammansättning

Ordförande: Catharina Lavebratt, studierektor
Lärarrepresentant Område
Richard Rosenquist Klinisk genetik
Daniel Nilsson Sällsynta diagnoser
Anna Lindstrand Sällsynta diagnoser
Lennart Blomqvist Diagnostisk radiologi
Jan van der Linden Thoraxanestesiologi och intensivvård
Maria Westin Idrottsmedicin
Elisabetta Dare Signaltransduktion
Ivan Shabo Endokrin kirurgi
Ljubica Perisic Kärlkirurgi
Paul Ackermann Ortopedi
Cecilia Österholm Corbascio Thoraxkirurgi
Jannike Nickander Klinisk fysiologi
Doktorandrepresentant Område
Anders Kämpe Klinisk genetik
Maria Pettersson Sällsynta diagnoser
Florian Schober Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Meike Paschen Signaltransduktion
Cheng Xu Tillväxt och metabolism
Robin Fröbom Endokrin kirurgi
Antti Siika Kärlkirurgi
Adjungerade
Anders Franco-Cereceda Prefekt
Therese Kindåker Administrativ chef
Katharina Breitholtz Studieadministratör
Ann-Britt Wikström Studieadministratör
Britt-Marie Witasp Redovisningsansvarig

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider

Datum Tid Plats
Onsdag 23 januari 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 6 mars 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 3 april 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 8 maj 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 12 juni 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03