Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ställföreträdande studierektor

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Daniel Nilsson

Anknuten till Forskning

Anna Lindstrand

Adjungerad professor

Lennart Blomqvist

Professor/överläkare

Marcus Carlsson

Professor/överläkare

Ivan Shabo

Anknuten till Forskning

Hong Jin

Senior forskningsspecialist

Paul Ackermann

Professor/biträdande överläkare

Sven Nyrén

Anknuten till Forskning

Anna Kistner

Anknuten till Forskning

Daniel Hägerstrand

Senior forskningsspecialist

Anders Enocson

Professor/överläkare

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist

Jesper Eisfeldt

Anknuten till Forskning

Roza Chaireti

Adjungerad lektor

Cecilia Radkiewicz

Postdoktorala studier

Xiao-Wei Zheng

Senior forskningsspecialist

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Jingjing Xu

Doktorand

Adjungerade

Anders Franco-Cereceda

Professor/överläkare

Therese Kindåker

Administrativ chef

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider HT-2023

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider HT-2023
Datum Tid Plats
Onsdag 30 augusti kl 15.30 På plats
Onsdag 27 september kl 15.30 På plats
Onsdag 25 oktober kl 15.30 På plats
Onsdag 29 november kl 15.30 På plats
Tisdag 12 december kl 15.30 På plats
CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-09-14