Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Forskarutbildningsnämnden, Lärrepresentanter
Lärarrepresentant Område
Richard Rosenquist Klinisk Genetik
Daniel Nilsson Sällsynta diagnoser
Anna Lindstrand Sällsynta diagnoser
Lennart Blomqvist Diagnostisk radiologi
Jan van der Linden Toraxanestesiologi och intensivvård
Maria Westin Idrottsmedicin
Elisabetta Dare Signaltransduktion
Ivan Shabo Endokrin kirurgi
Ljubica Matic Kärlkirurgi
Paul Ackermann Ortopedi
Cecilia Österholm Corbascio Thoraxkirurgi
Jannike Nickander Klinisk fysiologi
Sven Nyrén Diagnostisk radiologi
Marita Harringe Idrottsmedicin
Sampath Narayanan Kärlkirurgi

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter
Doktorandrepresentant Område
Stina Fuentes Kolorektal kirurgi
Björn Bolmstrand Kolorektal kirurgi
Florian Schober Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Dominyka Batkovskyte Sällsynta diagnoser
Urszula Rykaczewska Kärlkirurgi
Antti Siika Kärlkirurgi

Adjungerade

Adjungerade
Anders Franco-Cereceda Prefekt
Therese Kindåker Administrativ chef
Ann-Britt Wikström Studieadministratör
Britt-Marie Witasp Redovisningsansvarig

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2021

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2021
Datum Tid Plats
Onsdag 20 januari kl 15.30 Zoom
Onsdag 17 februari kl 15.30 Zoom
Onsdag 17 mars kl 15.30 Zoom
Onsdag 21 april kl 15.30 Zoom
Onsdag 19 maj kl 15.30 Zoom
Onsdag 9 juni kl 15.30 Zoom