Grönt ljus - godkännande av handledare MMK

Grönt ljus innebär att institutionen har gett sitt godkännande till en blivande huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand.

Grönt ljus för huvudhandledare måste finnas innan institutionen signerar dokument rörande planerat huvudhandledarskap inom MMK t.ex:

•Ansökan om specifik doktorand-finansiering som vid bifall innebär ansökan om registrering till forskarutbildning vid KI, t ex KID, CSTP och KI-CSC PhD stipendium.
•Utlysning av doktorandtjänst
•Ansökan om behörighet till forskarutbildning

Gäller fr o m 1 januari 2018 och för specifik doktorandplats.

Blanketten Grönt ljus skrivs ut enkelsidigt och skickas i underskrivet original tillsammans med ifylld blankett Addendum for MMK till Susanne Forsberg vid MMK. Blanketten ska skrivas under av både sökande och forskargruppsledare.

Blankett Addendum för MMK

Handledare

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. För varje doktorand ska:

  • minst en av handledarna vara docent eller professor
  • huvudhandledaren (i normalfallet) vara verksam vid KI
  • minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, vara verksam vid den institution som antar doktoranden.

För att utses till handledare krävs avlagd doktorsexamen.

Alla handledarna ska vara väl förtrogna med Karolinska Institutets regler för forskarutbildning.

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner. Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan handledarna. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-02-02