Forskarutbildning vid MMK

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 150 doktorander. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Den faktiska studietiden för doktoranderna varierar dock. 

Från och med 1 juli 2024 till och med 18 augusti 2024 är administrationen för forskarutbildning stängd.

Foto: Lilian Pagrot
Research environment MMK Foto: Lilian Pagrot