Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Forskarutbildningsnämnden vid MMK

Ordförande

Catharina Lavebratt, studierektor forskarutbildning

Ställföreträdande studierektor

Forskarutbildningsnämnden, Lärarrepresentanter

Profile image

Daniel Nilsson

Anknuten till Forskning
Profile image

Anna Lindstrand

Adjungerad Professor
Profile image

Lennart Blomqvist

Professor/Överläkare
Profile image

Marcus Carlsson

Professor/Överläkare
Profile image

Ivan Shabo

Anknuten till Forskning
Profile image

Hong Jin

Senior Forskningsspecialist
+46852483415
Profile image

Paul Ackermann

Professor/Biträdande Överläkare

Sven Nyrén

Anknuten till Forskning
Profile image

Anna Kistner

Anknuten till Forskning
Profile image

Daniel Hägerstrand

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Anders Enocson

Professor/Överläkare
Profile image

Ida Nilsson

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Jesper Eisfeldt

Anknuten till Forskning
Profile image

Roza Chaireti

Adjungerad Lektor
Profile image

Cecilia Radkiewicz

Postdoktorala Studier;Anknuten till Forskning
Profile image

Xiao-Wei Zheng

Senior Forskningsspecialist

Forskarutbildningsnämnden, Doktorandrepresentanter

Profile image

Jingjing Xu

Doktorand

Adjungerade

Profile image

Anders Franco-Cereceda

Professor/Överläkare
Profile image

Therese Kindåker

Administrativ Chef
Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT24

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider VT-2024
Datum Tid Plats
Onsdag 24 januari kl. 15.30 Zoom
Onsdag 21 februari kl. 15.30 Zoom
Onsdag 20 mars kl. 15.30 På plats
Onsdag 17 april kl. 15.30 På plats
Onsdag 22 maj kl. 15.30 På plats
Onsdag 12 juni kl. 15.30 På plats

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider HT24

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider HT-2024
Datum Tid Plats
Onsdag 28 augusti kl. 15.30 På plats
Onsdag 18 september kl. 15.30 På plats
Onsdag 23 oktober kl. 15.30 På plats
Onsdag 20 november kl. 15.30 Zoom
Onsadg 11 december kl. 15.30 Zoom
CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-05-02