Cecilia Radkiewicz

Cecilia Radkiewicz

Postdoktorala Studier | Anknuten till Forskning
Besöksadress: Retzius väg 13 a, Våning 4, 17177 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Övre GI-kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Postdoktor inom cancerepidemiologi, Jesper Lagergrens grupp
  Specialistläkare i onkologi, Capio Sankt Görans Sjukhus
  Studierektor, KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker 2020/2022

  Jag kombinerar forskning inom cancerepidemiologi med kliniskt arbete som cancerläkare på institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet respektive Capio Sankt Görans Sjukhus.

  2019 Medicine doktorsexamen (PhD) i Medicin, Karolinska Institutet
  2018 Specialistexamen i Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset,
  Socialstyrelsen
  2010 Läkarlegitimation, Södersjukhuset, Socialstyrelsen
  2008 Läkarexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Mitt primära forskningsfokus är cancerepidemiologi med tonvikt på könsskillnader i cancerincidens och canceröverlevnad. Jag hanterar stora datavolymer genom att sammanlänka information på individnivå från svenska och nordiska hälso- och demografiska register med hög täckningsgrad. Detta möjliggör robusta analyser av trender över olika tidsaxlar. För att korrekt beskriva, illustrera och dra slutsatser utifrån forskningsresultat tillämpar jag innovativa statistiska metoder.

Undervisning

 • Utbildningsfrågor har alltid intresserat mig. Redan under specialisttjänstgöringen inom onkologi var jag engagerad som föreläsare och seminarieledare för läkarstudenterna på Karolinska Institutet och år 2017/2018 var jag även ansvarig lärare för utbildningen inom palliativ medicin. Jag var tidigare ansvarig för randande ST-läkare inom onkologi på medicinsk enhet övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset. År 2020-2022 var jag studierektor för KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker generation 19.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-2024
 • Postdoktorala Studier, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2019
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Handledare

 • Johanna Borg Bruchfeld, Sex-related differences in incidence and outcomes among patients with lymphoma: epidemiological and biological perspectives, https://ki.se/en/people/johanna-borg-bruchfeld, 2021
 • Anna-Klara Wiklund, The Nordic Helicobacter Pylori Eradication Project: Cancer risk after Helicobacter pylori therapy, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI