Therese Kindåker

Therese Kindåker

Administrativ Chef
Telefon: +46852483122
Besöksadress: Anna Steckséns gata 53, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 Inst gemensamt, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för institutionens
  verksamhet i administrativt avseende och jag ingår i institutionens
  ledningsgrupp. Jag leder verksamheten vid den institutionsgemensamma
  administrationen som består av drygt tio medarbetare inom områdena IT,
  ekonomi, HR, kommunikation, utbildningsadministration, arkiv och registratur.
  Min roll är också att vara ett stöd till våra forskargruppsledare i
  administrativa frågor. Som administrativ chef ansvarar jag för
  samverkansfrågor och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen. Inom
  HR-området arbetar jag också operativt med framförallt
  anställningsärenden.
  Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna L1:00, Anna Steckséns
  gata 53

Anställningar

 • Administrativ Chef, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2012-

Uppdrag

 • Administrativ chef, K1 Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2012-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI