Forskargrupper och teams vid Centrum för infektionsmedicin (CIM)

På den här sidan hittar du en lista på forskargrupper och teams vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), i bokstavsordning A-Ö.

Niklas Björkström forskargrupp

Studier av vävnadsresidenta lymfocyter

Martin Ivarssons forskarteam: Studier av immunceller i livmodern
Andrea Ponzettas forskarteam: Studier av okonventionella T-celler hos människa

Profile image

Niklas Björkström

Professor/Specialistläkare
Profile image

Susanna Brighenti

Senior Forskare
Profile image

Marcus Buggert

Forskarassistent

Benedict Chambers forskargrupp

NK cells in the development of adaptive immune responses (Enbart information på engelska)

Malin Flodström-Tullberg forskargrupp

Vad orsakar typ-1 diabetes och hur kan sjukdomen förhindras?

Sara Gredmark Russ forskargrupp

Virus och dess interaktion med immunförsvaret

Profile image

Sara Gredmark Russ

Adjungerad Lektor

Jonas Klingström forskargrupp

Varför orsakar hantavirus sjukdom i människa?

Profile image

Jonas Klingström

Anknuten till Forskning

Hans-Gustaf Ljunggren forskargrupp

Immunreaktioner mot humana virus infektioner och cancer

Profile image

Hans-Gustaf Ljunggren

Professor/Överläkare

Kalle Malmberg forskargrupp

NK-cells biologi och cellterapi

Quirin Hammer forskarteam: Reglering av det medfödda immunförsvaret

Profile image

Karl-Johan Malmberg

Senior Forskare
Profile image

Jakob Michaelsson

Senior Forskare

Jenny Mjösberg forskargrupp

Medfödda lymfoida celler (ILCs)

Jakob Theorell forskarteam: Autoimmun neurologi
Chris Tibbitt forskarteam: Definiering av metaboliska signaturer för vävnadsresidenta mänskliga ILC

Johan Sandberg forskargrupp

T celler i människans immunsystem

Profile image

Johan Sandberg

Professor

Mattias Svensson forskargrupp

Studier av vävnadsmikrobiologi och - immunologi

Profile image

Mattias Svensson

Senior Forskare

Tim Willinger forskargrupp

Studerar lungimmunitet och inflammation

Profile image

Tim Willinger

Senior Forskare
AN
Innehållsgranskare:
2024-07-01