Publikationer Centrum för Infektionsmedicin (CIM)

Forskare vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM) medverkar i artiklar som publicerats i ett urval av högt rankade tidskrifter. För en lista på CIM:s toppublikationer hänvisar vi till den engelska sidan.