Om CIM

Forskningen vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) fokuserar på studier av människans immunsystem, och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar. CIM finns i ANA Futura på Flemingsbergs campus i Huddinge.

Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
Centrum för infektionsmedicin (CIM) finns i ANA Futura på Alfred Nobels Allé 8. Foto: Erik Cronberg

En dynamisk miljö för forskning

Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en avdelning på institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. CIM:s vision är att vara ett ledande, translationellt forskningscentrum inom infektionsimmunologi såväl nationellt som internationellt.

Några snabba fakta om CIM

  • CIM leds av Professor Anna Norrby-Teglund som är avdelningschef och ansvarig för ledning av administration och forskning
     
  • Malin Flodström-Tullberg och Johan Sandberg är ställföreträdande avdelningschefer med delat ansvar för ledning av administration och forskning 
     
  • CIM bedriver merparten av sin forskning i ANA Futura på Flemingsbergs campus i Huddinge
     
  • Vid CIM finns 17 självständiga forskargrupper som delar på 750 kvadratmeter kontor och fullt utrustade laboratorielokaler

Mer information om Centrum för infektionsmedicin finns på den engelska sidan