Teknologiska plattformar vid Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) finns avancerad utrustning för forskning inom infektionsimmunologi. På den här sidan finns en kortare sammanfattning på svenska om vad vi erbjuder i form av forskningsstöd och avancerad teknologi.

Forskningsmiljö, CIM
Forskningsmiljö vid Centrum för infektionsmedicin (CIM). Foto: Peter Holgersson

Om våra teknologiska plattformar

Centrum för infektionsmedicin (CIM) erbjuder tekniskt stöd och expertrådgivning till forskare inom verksamheten och på Karolinska Institutet. Här finns tillgång till en avancerad visualiseringsanläggning med ultramodern och avancerad bildteknik för avbildning på cell- och vävnadsnivå, samt avancerad utrustning för fluorescensmikroskopianalyser.

Vid CIM finns även möjlighet för forskare att ta del av unika biopsier från patientkohorter, vävnadsmodeller, samt avancerad flödescytometri och experimentella in vivo-modeller. 

För mer information om CIM:s teknologiska plattformar hänvisar vi till den engelska sidan.

MF
Innehållsgranskare:
2024-03-07