Händer i handskar som sorterar småflaskor.

Forskning vid institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedrivs såväl klinisk forskning som grundforskning inom ett stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Institutionen är även värd för sex core faciliteter vid KI Campus Flemingsberg.

Foto: Storyboard Film & Television AB

Avdelningar vid institutionen för medicin, Huddinge

2024-06-28