Forskning vid Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) bedriver vi studier av det mänskliga immunsystemet på cellulär och molekylär nivå. Med vår forskning önskar vi uppnå en bättre förståelse för människans immunförsvar. Forskningen syftar även till att undersöka de negativa effekter som infektionssjukdomar medför hos människan samt immunreaktioner mot patogener.

Bild på människa
Forskningen vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) syftar till att främja vår förståelse av det mänskliga immunsystemet på cellulär och molekylär nivå.

Målen med CIM:s forskning

Forskningen vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) kan delas in i fyra huvudmål:

1. Att främja vår förståelse för det mänskliga immunsystemet på cellulär och molekylär nivå.

2. Att främja vår förståelse för immunreaktioner mot patogener hos människor samt patogeners strategi för att undvika immunitet.

3. Att utveckla ny, förebyggande immunmodulerande terapi, samt behandlingsstrategier för mänskliga infektionssjukdomar.

4. Att testa och utveckla immunmodulerande preventions- och behandlingsstrategier i kliniska fas I/II-studier.

För mer utförlig information om forskningen vid CIM hänvisar vi till den engelska sidan.

MF
Innehållsgranskare:
2024-03-28