Studier av immunceller i livmodern – Martin Ivarssons forskarteam

Martin Ivarssons team studerar immunceller i livmodern och undersöker hur dessa celler skiljer sig åt mellan kvinnor, inom samma kvinna vid graviditet respektive vanlig menscykel, samt hos IVF patienter.

Martin Ivarssons team ingår i Niklas Björkströms grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Vi studerar dynamiken, variationen i fenotyp och funktion hos livmoderimmunceller. Störst fokus har vi på den så kallade livmoder-natural killer (NK) cellen (naturliga mördarcellen). I motsats till sitt namn så är denna cell ingen mördarcell i livmodern utan verkar istället fungera som en viktig regulator av hur moderkakan fäster in i livmoderväggen. NK cellerna möter trofoblaster som kommer in i livmoderväggen från den tidiga moderkakan. Denna interaktion, samt interaktioner mellan NK celler och andra celler i livmoderväggen är viktiga för hur bra moderkakan fungerar, vilket i sin tur är viktigt för graviditeten och risken för komplikationer.

Livmoder-NK cellen ökar i frekvens och utseende med varje menscykel och utvecklas vidare om kvinnan blir gravid. Vi och andra forskargrupper har visat att uppsättningen av ytprotein på NK cellerna (vilken styr deras funktion) varierar mellan individer, men återskapas varje menscykel hos samma kvinna. Dessutom har man sett att uppsättningen är olika för livmoder-NK celler jämfört med vanliga blod NK celler hos samma kvinna. Detta tyder på en tajt reglering av hur cellerna bildas och fungerar, vilket i sin tur tyder på att de gör något viktigt. Exakt vad de gör och hur återstår att upptäckas.

Kliniska samarbeten och forskningsmaterial från patienter

I vårt arbete använder vi flera samarbeten med kliniska partners som förser oss med forskningsmaterial. Via kollegor på sjukhuset i Huddinge får vi material från moderkakor och från endometrium från olika patientgrupper. Vi använder även mensblod som källa till immuncellerna i flera studier, med både friska kvinnor och IVF patienter. Slutligen studerar vi i en studie gravida kvinnor med spontanblödning under första trimestern. Här vet man väldigt lite om orsaken och vi hoppas öka kunskapen genom att studera cellerna i blödningen.

Metoder som används i vår forskning

Metoder vi använder för våra studier inkluderar cytometri, konfokalmikroskopi samt olika sekvenseringsmetoder (10x Genomics och ATAC-sekvensering). Vi studerar även protein i serum, plasma och saliv med hjälp av tex OLINK’s PEA teknologi. Med dessa tekniker lär vi oss om livmodercellerna utseende och funktion och med material från IVF patienter söker vi kopplingar mellan dessa data och utfall av IVF behandlingen. Vårt långsiktiga mål är att bidra med kunskap till läkare och andra aktörer inom reproduktionsmedicin.

Läs mer om forskningen i Martin Ivarssons team på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer