Forskargrupper och teams vid Centrum för infektionsmedicin (CIM)

På den här sidan hittar du en lista på forskargrupper och teams vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), i bokstavsordning A-Ö.

Niklas Björkström forskargrupp

Studier av vävnadsresidenta lymfocyter

Martin Ivarssons forskarteam: Studier av immunceller i livmodern
Andrea Ponzetta forskarteam: Studier av okonventionella T-celler hos människa

Niklas Björkström

Professor/specialistläkare

Susanna Brighenti

Senior forskare

Marcus Buggert

Biträdande lektor

Benedict Chambers forskargrupp

Enbart information på engelska

Malin Flodström-Tullberg forskargrupp

Vad orsakar typ-1 diabetes och hur kan sjukdomen förhindras?

Sara Gredmark Russ forskargrupp

Virus och dess interaktion med immunförsvaret

Sara Gredmark Russ

Adjungerad lektor

Jonas Klingström forskargrupp

Varför orsakar hantavirus sjukdom i människa?

Jonas Klingström

Anknuten till Forskning

Hans-Gustaf Ljunggren forskargrupp

Immunreaktioner mot humana virus infektioner och cancer

Hans-Gustaf Ljunggren

Professor/överläkare

Kalle Malmberg forskargrupp

NK-cells biologi och cellterapi

Quirin Hammer forskarteam: Reglering av det medfödda immunförsvaret

Karl-Johan Malmberg

Senior forskare

Jakob Michaelsson

Senior forskare

Jenny Mjösberg forskargrupp

Medfödda lymfoida celler (ILCs)

Jakob Theorell forskarteam: Autoimmun neurologi
Chris Tibbitt forskarteam: Definiering av metaboliska signaturer för vävnadsresidenta mänskliga ILC

Johan Sandberg forskargrupp

T celler i människans immunsystem

Mattias Svensson forskargrupp

Studier av vävnadsmikrobiologi och - immunologi

Mattias Svensson

Senior forskare

Tim Willinger forskargrupp

Studerar lungimmunitet och inflammation

Tim Willinger

Senior forskare
AN
Innehållsgranskare:
2023-03-27