Skip to main content

Personal vid CHE

Karolinska Institutet

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Universitetsadjunkt

Tomas Månsson

Telefon: 08-524 836 34
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: tomas.mansson@ki.se

Professor, senior

Niels Lynöe

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Niels.Lynoe@ki.se

PhD, MD

Anna Lindblad

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Anna.Lindblad@ki.se

Doktorand

Petter Karlsson

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: petter.karlsson@ki.se

Doktorand

Helene Bodegård

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: helene.bodegard@ki.se

Doktorand

Amina Guenna Holmgren

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: amina.guenna.holmgren@ki.se

Doktorand

Joar Björk

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: joar.bjork@ki.se

Forskare

Kristina Burström

Enhet: CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: Kristina.Burstrom@ki.se

Forskarstuderande

Shaofan Chen

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: shaofan.chen@ki.se

Forskarstuderande

Mimmi Åström

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: mimmi.astrom@ki.se

Forskningsassistent

Fitsum Teni

Enhet: CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: fitsum.teni@ki.se

Anknuten

Sonja Krig

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: sonja.krig@ki.se

Anknuten

Haiting Jiang

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: haiting.jiang@ki.se

Enhetschef

Eva Åhrén

Telefon: 08-524 862 45
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: eva.ahren@ki.se

Professor, adjungerad

Annika Tibell

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Annika.Tibell@ki.se

Doktorand

Eva Lagging

Telefon: 072-518 60 48
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: eva.lagging@ki.se

Anknuten

Marie Chenik

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: marie.chenik@ki.se

Anknuten

Linda Gyllström Krekula

Enhet: Hälso- och sjukvårdsetik
E-post: Linda.Gyllstrom@ki.se

Anknuten

Sara Belfrage

Enhet: Hälso- och sjukvårdsetik
E-post: sara.belfrage@ki.se

Kungliga Tekniska Högskolan

Barbro Fröding

Sven Ove Hansson

Stockholms universitet

Greg Bognar

Lisa Furberg

Claudio Tamburini