Personal vid CHE

Kontaktuppgifter till personal och anknutna vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

Karolinska Institutet

Etikenheten

Annelie Jonsson

Administratör

Sara Belfrage

Anknuten till Forskning

Joar Björk

Anknuten till Forskning

Marie Chenik

Annan grund

Niklas Juth

Anknuten till Forskning
08-524 835 71

Petter Karlsson

Doktorand

Ulrik Kihlbom

Professor

Eva Lagging

Doktorand
072-518 60 48

Niels Lynöe

Professor Emeritus/Emerita

Annika Tibell

Adjungerad professor

Hälsomått & ekonomisk utvärdering

Mimmi Åström

Anknuten till Forskning

Kristina Burström

Anknuten till Forskning

Jenny Berg

Anknuten till Forskning

Peter Lindgren

Adjungerad professor

Innovativ vård

Carol Tishelman

Professor/sjuksköterska

Malin Eneslätt

Anknuten till Forskning

Max Kleijberg

Postdoktor

Medicin- och vetenskapshistoria

Eva Åhrén

Verksamhetschef
08-524 862 45

Kontakt Kungliga Tekniska Högskolan

Barbro Fröding

 

Kontakt Stockholms universitet

Greg Bognar

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2023-05-10