Personal vid CHE

Kontaktuppgifter till personal och anknutna vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

Karolinska Institutet

Annelie Jonsson

Administratör

Sara Belfrage

Anknuten till Forskning

Jenny Berg

Anknuten till Forskning

Joar Björk

Doktorand

Marie Chenik

Annan grund

Niklas Juth

Anknuten till Undervisning/handledning
08-524 835 71

Petter Karlsson

Doktorand

Eva Lagging

Doktorand
072-518 60 48

Peter Lindgren

Adjungerad professor

Jonas Lundkvist

Anknuten till Undervisning/handledning

Niels Lynöe

Professor Emeritus/Emerita

Sun Sun

Anknuten till Forskning

Annika Tibell

Adjungerad professor

Eva Åhrén

Verksamhetschef
08-524 862 45

Mimmi Åström

Anknuten till Forskning

Kontakt Kungliga Tekniska Högskolan

Barbro Fröding

 

Kontakt Stockholms universitet

Greg Bognar