Personal vid CHE

Kontaktuppgifter till personal vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

Karolinska Institutet

Annelie Jonsson

Administratör

Sara Belfrage

Anknuten till Forskning

Joar Björk

Doktorand

Marie Chenik

Annan grund

Niklas Juth

Lektor
08-524 835 71

Petter Karlsson

Doktorand

Eva Lagging

Doktorand
072-518 60 48

Niels Lynöe

Professor Emeritus/Emerita

Annika Tibell

Professor, adjungerad

Eva Åhrén

Verksamhetschef
08-524 862 45

Kungliga Tekniska Högskolan

Barbro Fröding

Sven Ove Hansson

Stockholms universitet

Greg Bognar

Lisa Furberg

Claudio Tamburini