Personal vid CHE

Kontaktuppgifter till personal och anknutna vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

Karolinska Institutet

Etikenheten

Profile image

Gert Helgesson

Professor
Profile image

Annelie Jonsson

Administratör
Profile image

Sara Belfrage

Anknuten till Forskning

Profile image

Marie Chenik

Annan Grund

Profile image

Niklas Juth

Anknuten till Forskning

Petter Karlsson

Doktorand
Profile image

Ulrik Kihlbom

Professor
Profile image

Eva Lagging

Doktorand
Profile image

Niels Lynöe

Professor Emeritus/Emerita
Profile image

Tomas Månsson

Universitetsadjunkt
Profile image

Annika Tibell

Adjungerad Professor

Hälsomått & ekonomisk utvärdering

Profile image

Mimmi Åström

Anknuten till Forskning
Profile image

Kristina Burström

Anknuten till Forskning

Jenny Berg

Anknuten till Forskning
Profile image

Peter Lindgren

Adjungerad Professor

Innovativ vård

Profile image

Carol Tishelman

Professor/Sjuksköterska
Profile image

Malin Eneslätt

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Max Kleijberg

Postdoktor

Medicin- och vetenskapshistoria

Profile image

Eva Åhrén

Verksamhetschef
+46852486245

Kontakt Kungliga Tekniska Högskolan

Barbro Fröding

 

Kontakt Stockholms universitet

Greg Bognar

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-04-02