Publikationer Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Här kan du söka fram artiklar författade av CHE:s forskare. Här finns också centrets alla forskare samlade, med information om vardera forskares ämnesområden.

Sök fram artiklar här:

Pubmed
The Philosopher's Index

Forskare vid CHE


Joar Björk, doktorand

Joar Björk forskar inom etik och medicinsk etik. Hans forskning handlar om hur vårdens begränsade resurser ska kunna fördelas så rättvist som möjligt – alltså om prioriteringar i sjukvården. Han har filosofiskt och empiriskt undersökt tanken att låta patienters eget ansvar för sin sjuklighet påverka sjukvårdens prioriteringsbeslut; läkares uppfattning om patienters ansvar för sin sjuklighet; och krav på rökstopp inför operationer.

Helene Bodegård, doktorand

Helene Bodegårds huvudsakliga forskningsintresse är delat beslutsfattande och patientcentrering samt andra aspekter som rör konsultationsmetodik i patientmöten i vården. Detta inkluderar forskning av etiska aspekter som autonomi och värdekonflikter likväl som patientpedagogik och kopplingar till kliniska faktorer och överväganden.

Gert Helgesson

Gert Helgessons främsta forskningsintresse är forskningsetik. Han har på senare år fokuserat på vetenskaplig oredlighet, rovförlag och författarskapsfrågor. Helgesson forskar också inom klinisk etik, exempelvis om autonomi, patientcentrerad vård och frågor som rör vård i livets slutskede.

Anna Lindblad

Anna Lindblads huvudsakliga forskningsintresse finns inom medicinsk etik i livets slutskede. På senare år har hon även fokuserat på frågor i gränslandet mellan palliativ vård och klinisk psykiatri, dvs det som ibland kallas för palliativ psykiatri.

Niels Lynøe

Niels Lynøes forskningsintresse rör medicinsk etik och medicinsk vetenskapsteori. Ett speciellt intresse handlar om studiet av dolda värderingar i den kliniska medicinen där det används empiriska undersökningar av mer eller mindre kontroversiella etiska och vetenskapliga frågeställningar.

Niklas Juth

Niklas Juths huvudsakliga forskarintressen finns inom etik och bioetik, genetik och gränslandet mellan politisk filosofi och medicinsk etik, dvs autonomi och rättvisa inom vården. Juth forskar också inom områdena experimentell etik, vård i livets slutskede, screening och genetik.

*********************************************************************************

Här har vi genom åren samlat centrets publikationer listade årsvis efter författare.

Medicinska etikens ABZ

Medicine & Philosophy

2019

Bodegård H, Helgesson G, Juth N, Olsson D, Lynøe N.

Challenges to patient centredness - a comparison of patient and doctor experiences from primary care.

BMC Fam Pract. 2019 Jun 15;20(1):83. doi: 10.1186/s12875-019-0959-y.

 

Barra M, Broqvist M, Gustavsson E, Henriksson M, Juth N, Sandman L, Solberg CT.

Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda.

Health Care Anal. 2019 May 22. doi: 10.1007/s10728-019-00371-z. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Juth N, Eriksson A.

From Child Protection to Paradigm Protection-The Genesis, Development, and Defense of a Scientific Paradigm.

J Med Philos. 2019 May 18;44(3):378-390. doi: 10.1093/jmp/jhy015.

 

Helgesson G.

Can and should the research–therapy distinction be maintained? Reflections in the light of innovative last-resort treatment

Research Ethics. 2019 March 18. doi.org/10.1177/1747016119835461

 

Lynøe N, Eriksson A.

Is the procedure of diagnosing abusive head trauma a purely medical matter?

Pediatr Radiol. 2019 Mar;49(3):422-423. doi: 10.1007/s00247-019-04344-1. Epub 2019 Feb 19. No abstract available.

 

Lynøe N, Eriksson A.

In order to ensure that evidence is unbiased it is sometimes necessary to retreat to the scientific ivory tower.

Forensic Sci Med Pathol. 2019 Mar;15(1):164. doi: 10.1007/s12024-018-0037-0. Epub 2018 Oct 6. No abstract available.

 

Helgesson G, Bülow W, Eriksson S, Godskesen TE.

Should the deceased be listed as authors?

J Med Ethics. 2019 Mar 1. pii: medethics-2018-105304. doi: 10.1136/medethics-2018-105304. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Eriksson A.

'Shaken babies' - the doctor's role must be distinguished from that of the judicial system.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 7;139(3). doi: 10.4045/tidsskr.19.0035. Print 2019 Feb 12. Norwegian, English. No abstract available.

 

Lynøe N, Eriksson A.

The Swedish systematic review of traumatic shaking is not flawed and should not be ignored.

Acta Paediatr. 2019 Feb;108(2):381. doi: 10.1111/apa.14575. Epub 2018 Oct 1. No abstract available.

 

Månsson T, Lynøe N, Alexanderson K, Hinas E, Helgesson G, Friberg E.

Respectful encounters from healthcare professionals and return to work among 9032 long-term sick-listed due to cancer or due to other diagnoses: results from a Swedish population-based survey.

Support Care Cancer. 2019 Jan 28. doi: 10.1007/s00520-019-4652-4. [Epub ahead of print]

 

Lindblad A, Helgesson G, Sjöstrand M.

Towards a palliative care approach in psychiatry: do we need a new definition?

J Med Ethics. 2019 Jan;45(1):26-30. doi: 10.1136/medethics-2018-104944. Epub 2018 Sep 28.

2018

Lynøe N, Eriksson A.

A diagnostic test can prove anything if you use incorrect assumptions and circular reasoning.

Acta Paediatr. 2018 Dec;107(12):2051-2053. doi: 10.1111/apa.14503. Epub 2018 Aug 7. No abstract available.

 

Lynøe N, Juth N, Eriksson A.

From Child Protection to Paradigm Protection-The Genesis, Development, and Defense of a Scientific Paradigm.

J Med Philos. 2018 Sep 3. doi: 10.1093/jmp/jhy015. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Helgesson G, Juth N.

Value-impregnated factual claims may undermine medical decision-making.

Clin Ethics. 2018 Sep;13(3):151-158. doi: 10.1177/1477750918765283. Epub 2018 Mar 27.

 

Elinder G, Eriksson A, Hallberg B, Lynøe N, Sundgren PM, Rosén M, Engström I, Erlandsson BE.

Traumatic shaking: The role of the triad in medical investigations of suspected traumatic shaking.

Acta Paediatr. 2018 Sep;107 Suppl 472:3-23. doi: 10.1111/apa.14473. Review.

 

Bülow W, Helgesson G.

Criminalization of scientific misconduct.

Med Health Care Philos. 2018 Aug 28. doi: 10.1007/s11019-018-9865-7. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

Easier to see the speck in your critical peers' eyes than the log in your own? Response to Debelle et al.

Arch Dis Child. 2018 Jul;103(7):714. doi: 10.1136/archdischild-2018-315380. Epub 2018 May 4. No abstract available.

 

Sandman L, Davidson T, Helgesson G, Juth N.

The ethical problems in limiting the role for cost-effectiveness.

Lakartidningen. 2018 Jun 11;115. pii: E4EH. Swedish.

 

Lynøe N, Engström I, Juth N.

Dödshjälp bakom okunskapens slöja.

Lakartidningen. 2018 Jun 7;115. pii: EZ4T. Swedish. No abstract available.

 

Lynøe N, Eriksson A.

Is focusing on the triad in suspected child abuse cases really irrelevant and of no practical use?

Acta Paediatr. 2018 Jun 11. doi: 10.1111/apa.14442. [Epub ahead of print]

 

Lundahl A, Helgesson G, Juth N.

Psychiatrists' motives for practising in-patient compulsory care of patients with borderline personality disorder (BPD).

Int J Law Psychiatry. 2018 May - Jun;58:63-71. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.03.005. Epub 2018 Apr 6.

 

Karlsson P, Helgesson G, Titelman D, Sjöstrand M, Juth N.

Skepticism towards the Swedish vision zero for suicide: interviews with 12 psychiatrists.

BMC Med Ethics. 2018 Apr 10;19(1):26. doi: 10.1186/s12910-018-0265-6.

 

Lynøe N, Eriksson A.

»Triaden« räcker inte för att diagnostisera skakvåld - Mycket svagt vetenskapligt underlag – felaktiga bedömningar med under- och överdiagnostik kan få ödesdigra konsekvenser.

Lakartidningen. 2018 Mar 22;115. pii: EY9F. Swedish. No abstract available.

 

Domeij H, Fahlström G, Bertilsson G, Hultcrantz M, Munthe-Kaas H, Gordh CN, Helgesson G.

Experiences of living with fetal alcohol spectrum disorders: a systematic review and synthesis of qualitative data.

Dev Med Child Neurol. 2018 Feb 26. doi: 10.1111/dmcn.13696. [Epub ahead of print] Review.

 

Lynøe N, Helgesson G, Juth N.

What are the medical indications for providing extremely premature infants with intensive care?

Acta Paediatr. 2018 Feb;107(2):196-197. doi: 10.1111/apa.14160. Epub 2017 Dec 12. No abstract available.

 

Helgesson G.

It is not ethical to save an infant's life just because we can, without due regard to outcome.

Acta Paediatr. 2018 Feb;107(2):194-195. doi: 10.1111/apa.13911. Epub 2017 Aug 22. No abstract available.

 

Lynøe N, Eriksson A.

Consensus should be adapted to the evidence and not vice-versa.

Acta Paediatr. 2018 Jan 31. doi: 10.1111/apa.14247. [Epub ahead of print] No abstract available.

 

Lynøe N, Rosén M, Eriksson A.

Vinchon's responses raise additional questions about the shaken baby-study.

Childs Nerv Syst. 2018 Jan;34(1):11-13. doi: 10.1007/s00381-017-3621-9. Epub 2017 Oct 19. No abstract available.

 

Björk J, Juth N, Lynøe N.

"Right to recommend, wrong to require"- an empirical and philosophical study of the views among physicians and the general public on smoking cessation as a condition for surgery.

BMC Med Ethics. 2018 Jan 8;19(1):2. doi: 10.1186/s12910-017-0237-2.

 

Helgesson G, Bertilsson G, Domeij H, Fahlström G, Heintz E, Hjern A, Nehlin Gordh C, Nordin V, Rangmar J, Rydell AM, Wahlsten VS, Hultcrantz M.

Ethical aspects of diagnosis and interventions for children with fetal alcohol Spectrum disorder (FASD) and their families.

BMC Med Ethics. 2018 Jan 5;19(1):1. doi: 10.1186/s12910-017-0242-5.

2017

Weber C, Fijalkowska B, Ciecwierska K, Lindblad A, Badura-Lotter G, Andersen PM, Kuźma-Kozakiewicz M, Ludolph AC, Lulé D, Pasierski T, Lynöe N.

Existential decision-making in a fatal progressive disease: how much do legal and medical frameworks matter?

BMC Palliat Care. 2017 Dec 28;16(1):80. doi: 10.1186/s12904-017-0252-6.

 

Helgesson G, Eriksson S.

Responsibility for scientific misconduct in collaborative papers.

Med Health Care Philos. 2017 Dec 8. doi: 10.1007/s11019-017-9817-7.

 

Lynøe N.

Mikrobiologer mikroskoperar, astronomer teleskoperar - – men de löper samma risk för teoriimpregnerade observationer.

Läkartidningen. 2017 Oct 24;114. pii: EHWM. Swedish. No abstract available.

 

Lynøe N, Rosén M, Elinder G, Hallberg B, Sundgren P, Eriksson A.

Pouring out the dirty bathwater without throwing away either the baby or its parents: commentary to Saunders et al.

Pediatr Radiol. 2017 Oct 23. doi: 10.1007/s00247-017-4003-x. [Epub ahead of print] No abstract available.

 

Dreber H, Juth N, Mathiesen T.

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet - Behovsbegreppet är inte helt lätt att tillämpa i klinisk vardag.

Läkartidningen. 2017 Oct 17;114. pii: ERRP. Swedish. No abstract available.

 

Rosén M, Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Sundgren P, Eriksson A.

Shaken baby syndrome and the risk of losing scientific scrutiny.

Acta Paediatr. 2017 Sep 4. doi: 10.1111/apa.14056.

 

Gustavsson E, Juth N.

Principles of Need and the Aggregation Thesis.

Health Care Anal. 2017 Sep 2. doi: 10.1007/s10728-017-0346-6.

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

Is accepting circular reasoning in shaken baby studies bad science or misconduct?

Acta Paediatr. 2017 Sep;106(9):1445-1446. doi: 10.1111/apa.13947. Epub 2017 Jul 10. No abstract available.

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

The scientific evidence regarding retinal haemorrhages. Response to Hellgren et al. and Levin.

Acta Paediatr. 2017 Jul;106(7):1041-1042. doi: 10.1111/apa.13896. Epub 2017 May 19. No abstract available.

 

Lynøe N, Eriksson A.

May the fear of being falsely accused of having shaken a baby increase parents' demands for scheduled Caesareans?

Acta Paediatr. 2017 Jul;106(7):1052. doi: 10.1111/apa.13886. Epub 2017 May 19. No abstract available.

 

Lindgren P, Ingvoldstad Malmgren C, Juth N, Iwarsson E, Herbst A, Jacobsson B.

Replik från SFOG: - Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt.

Läkartidningen. 2017 Jun 28;114. pii: ERHT. Swedish. No abstract available.

 

Eriksson S, Helgesson G.

The false academy: predatory publishing in science and bioethics.

Med Health Care Philos. 2017 Jun;20(2):163-170. doi: 10.1007/s11019-016-9740-3.

 

Ingvoldstad Malmgren C, Iwarsson E, Juth N, Lindgren P.

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT - Information, genetisk vägledning och informerat val grunden för analys av foster-DNA i blodprov från kvinnan.

Lakartidningen. 2017 May 2;114. pii: EHTE. Swedish.

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

A misunderstanding. Response to Dr Bilo et al.

Acta Paediatr. 2017 Apr 25. doi: 10.1111/apa.13892. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

What are acceptable conclusions? Response to Dr Ludvigsson.

Acta Paediatr. 2017 Apr 24. doi: 10.1111/apa.13890. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

The shaken baby syndrome report was not the result of a conspiracy. Response to Dr. Narang et al.

Acta Paediatr. 2017 Apr 24. doi: 10.1111/apa.13895. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

Conflicts of interest issues. Response to Lucas et al.

Acta Paediatr. 2017 Apr 24. doi: 10.1111/apa.13891. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

Authors' overarching reply to all the responses received to the systematic literature review on shaken baby syndrome.

Acta Paediatr. 2017 Apr 24. doi: 10.1111/apa.13887. [Epub ahead of print]

 

Lynøe N, Rosén M, Eriksson A.

Questions about isolated traumatic shaking and confessions.

Childs Nerv Syst. 2017 May;33(5):731-732. doi: 10.1007/s00381-017-3404-3. Epub 2017 Apr 5. No abstract available.

 

Helgesson G, Lynøe N, Juth N.

Value-impregnated factual claims and slippery-slope arguments.

Med Health Care Philos. 2017 Mar;20(1):147-150. doi: 10.1007/s11019-016-9723-4.

 

Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A.

Insufficient evidence for 'shaken baby syndrome' - a systematic review.

Acta Paediatr. 2017 Jan 27. doi: 10.1111/apa.13760.

2016

 

Björk J, Lynöe N, Juth N.

Empirical and philosophical analysis of physicians' judgments of medical indications.

Clin Ethics. 2016 Dec;11(4):190-199.

 

Lynøe N.

N-strålarna var inbillning men forskningen inget fusk.

Läkartidningen. 2016 Oct 18;113. pii: EA49. Swedish.

 

Eriksson S, Helgesson G.

The false academy: predatory publishing in science and bioethics.

Med Health Care Philos. 2016 Oct 7.

 

Helgesson G, Lynøe N, Juth N.

Value-impregnated factual claims and slippery-slope arguments.

Med Health Care Philos. 2016 Aug 31.

 

Lynøe N, NattochDag S, Lindskog M, Juth N.

Heed or disregard a cancer patient's critical blogging? An experimental study of two different framing strategies.

BMC Med Ethics. 2016 May 20;17(1):30. doi: 10.1186/s12910-016-0115-3.

 

Lynöe N.

The consequences of using organs from anencephalic infants.

Acta Paediatr. 2016 May;105(5):500. doi: 10.1111/apa.13318. Epub 2016 Jan 29. No abstract available.

 

Lynøe N.

Livmodertransplantation kräver etisk genomlysning - Forskningsframsteg innebär inte per automatik rutinsjukvård.

Lakartidningen. 2016 Mar 21;113. pii: DYTT. Swedish. No abstract available.

 

2015

Björk J, Lynøe N, Juth N.

Are smokers less deserving of expensive treatment? A randomised controlled trial that goes beyond official values.

BMC Med Ethics. 2015 May 4;16:28. doi: 10.1186/s12910-015-0019-7.

Carlsson J, Lynøe N.

100-year-old who refused to be revived.

Lakartidningen. 2015 Jan 6;112. pii: C9S3. Swedish. No abstract available.

Helgesson G

Scientific authorship and intellectual involvement in the research: Should they coincide?

Med Health Care Philos. 2015 May;18(2):171-5. doi: 10.1007/s11019-014-9585-6.

[pubmed:25034787]

Helgesson G

Time for a change in the understanding of what constitutes text plagiarism?

Read the abstract 

Hofmann B, Helgesson G, Juth N, Holm S.

Scientific Dishonesty: A Survey of Doctoral Students at the Major Medical Faculties in Sweden and Norway.

Hofmann B, Helgesson G, Juth N, Holm S.

J Empir Res Hum Res Ethics. 2015 Oct;10(4):380-8. doi: 10.1177/1556264615599686. Epub 2015 Sep 1.

Leijonhufvud M, Lynøe N.

Vården av cancersjuka barn långt ifrån optimal - Ny avhandling väcker frågan: »Varför klagar ingen?«.

Leijonhufvud M, Lynøe N.

Lakartidningen. 2015 Oct 28;112. pii: DR77. Swedish. No abstract available.

Sjöstrand M, Sandman L, Karlsson P, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

Ethical deliberations about involuntary treatment: interviews with Swedish psychiatrists.

Sjöstrand M, Sandman L, Karlsson P, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

BMC Med Ethics. 2015 May 28;16:37. doi: 10.1186/s12910-015-0029-5.

Sjöstrand M, Karlsson P, Sandman L, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

Conceptions of decision-making capacity in psychiatry: interviews with Swedish psychiatrists.

Sjöstrand M, Karlsson P, Sandman L, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

BMC Med Ethics. 2015 May 21;16:34. doi: 10.1186/s12910-015-0026-8.

Tännsjö Torbjörn

Utilitarianism or Prioritarianism?

journals cambridge, february 2015

2014

Helgesson Gert

Informants a potential threat to confidentiality in small studies.

Med Health Care Philos. 2014 Jun 11

[pubmed:24916660]

Helgesson Gert 

Autonomy, the Right Not to Know, and the Right to Know Personal Research Results: What Rights Are There, and Who Should Decide about Exceptions?

Journal of Law, Medicine and Ethics

Helgesson G

Scientific authorship and intellectual involvement in the research: Should they coincide?

Med Health Care Philos. 2014 Jul 18.

[pubmed:25034787].

Helgesson Gert, Eriksson Stefan

Plagiarism in research

Med Health Care and Philos, DOI 10.1007/s11019-014-9583-8

[pubmed:24993050].

Hansson Sven Ove

[pubmed:24887153]

Juth Niklas

For the sake of justice: Should we prioritize rare diseases? Health Care Analysis, 2014. 

Health Care Analysis, 2014. Published before print: DOI: 10.1007/s10728-014-0284-5

Läs artikeln

Juth Niklas

The Right Not to Know and the Duty to Tell: The Case of Relatives

Journal of Law, Medicine and Ethics

Juth N, Tännsjö T, Hansson SO, Lynöe N.

Honour-related threats and human rights: a qualitative study of Swedish healthcare providers' attitudes towards young women requesting a virginity certificate or hymen reconstruction.

[pubmed:24111994]

Juth N, Lynöe N.

Zero tolerance against patriarchal norms? A cross-sectional study of Swedish physicians’ attitudes towards young females requesting virginity certificates or hymen restoration.

Läs artikeln

J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2013-101675

Juth N, Lynøe N.

Are there morally relevant differences between hymen restoration and bloodless treatment for Jehovah's Witnesses?

Juth N, Lynøe N.

BMC Med Ethics. 2014 Dec 23;15:89. doi: 10.1186/1472-6939-15-89.

Lindblad A, Lynöe N, Juth N.

End-of-life decisions and the reinvented Rule of Double Effect: a critical analysis.

Lindblad A, Lynöe N, Juth N.

Bioethics. 2014 Sep;28(7):368-77. doi: 10.1111/bioe.12001. Epub 2012 Oct 1.

Lynøe N.

Richard III--From assassin to honorable man.

Lynøe N.

Lakartidningen. 2014 Nov 19-25;111(47):2116-7. Swedish. No abstract available.

Lynöe N.

Tricket som kan manipulera medicinetiken

Läkartidningen nr 11 2014, volym 111.

Rydvall A, Juth N, Sandlund M, Lynøe N.

Are physicians' estimations of future events value-impregnated? Cross-sectional study of double intentions when providing treatment that shortens a dying patient's life.

[pubmed:24449290]

Rydvall A, Juth N, Sandlund M, Domellöf M, Lynøe N.

To treat or not to treat a newborn child with severe brain damage? A cross-sectional study of physicians' and the general population's perceptions of intentions.

Rydvall A, Juth N, Sandlund M, Domellöf M, Lynøe N.

Med Health Care Philos. 2014 Feb;17(1):81-8. doi: 10.1007/s11019-013-9498-9.

Sjögren A, Lynöe N, Leijonhufvud M, Sigvant B.

Blow out- blödning inom huvud och hals i praktiken. 

Läkartidningen nr 8 2014, volym 111.

Sjöstrand M, Juth N.

Authenticity and psychiatric disorder: does autonomy of personal preferences matter?

[pubmed:24072638]

Swartling U, Helgesson G, Ludvigsson J, Hansson MG, Nordgren A.

Children's Views on Long-Term Screening for Type 1 Diabetes.

Swartling U, Helgesson G, Ludvigsson J, Hansson MG, Nordgren A.

J Empir Res Hum Res Ethics. 2014 Oct;9(4):1-9. doi: 10.1177/1556264614544456. Epub 2014 Aug 11.

Wessel M, Lynöe N, Juth N and Helgesson G

Bad apples or bad barrels? Qualitative study of negative experiences of encounters in healthcare

Clinical Ethics 2014 Vol. 9(2-3) 77-86

Read the abstract in Clinical Ethics

2013

Eriksson S, Helgesson G

Bok om Publiceringsetik

Studentlitteratur

Helgesson G, Eriksson S

Debattartikel om forskningsfusk

Läs artikeln

Juth N

Challenges for Principles of Need in Health Care

[pubmed:23479248]

Lindblad A

Avhandling: End-of-life decisions : studies of attitudes and reasoning

End-of-life decisions : studies of attitudes and reasoning

Lynöe N

Forskare, excellens, akademisk högfärd ...

Läkartidningen. 2013;110:39-40.

Lynöe N

Physicians practices when frustrating patients need - a comparative study of restrictiveness offering abortion and sedation therapy.

J Med Ethics. 2013;0:14. doi:10.1136/medethics-2012-101194.

Lynöe N, Wessel M, Olsson D, Alexandersson K, Tännsjö T, Juth N

Are patients duelling with doctors in order to restore their honour? Empirical study of sick-listed patients experiences of negative healthcare encounters with special reference to feeling wronged and ashamed.

J Med Ethics. 2013 Feb 2. [Epub ahead of print]

Sjöstrand M, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

Autonomy-based arguments against physician-assisted suicide and euthanasia: a critique.

Sjöstrand M, Helgesson G, Eriksson S, Juth N.

Med Health Care Philos. 2013 May;16(2):225-30. doi: 10.1007/s11019-011-9365-5.

Wessel M

Avhandling: Negative experiences of encounters in healthcare

2012

Björck E, Juth N, Marion L

Integrerad undervisning i etik av värde på läkarprogrammet

Läkartidningen nr 23-24 2012 volym 109

Lynöe N, Juth N

Does proficiency creativity solve legal dilemmas? Experimental study of medical students ideas about death-causes

Medicine, Health Care and Philosophy. 2012. Dec 20. [Epub ahead of print]

Helgesson G

In defense of broad consent

[pubmed:22152457]

Hultin M, Davidson T, Gynther G, Helgesson G, Jemt T, Lekholm U, Nilner K, Nordenram G, Norlund A, Rohlin M, Sunnegardh-Gronberg K, Tranaeus S

Oral Rehabilitation of Tooth Loss: A Systematic Review of Quantitative Studies of OHRQoL

[pubmed:23101034]

Johnsson L, Helgesson G, Hansson MG, Eriksson S

ADEQUATE TRUST AVAILS, MISTAKEN TRUST MATTERS: ON THE MORAL RESPONSIBILITY OF DOCTORS AS PROXIES FOR PATIENTS' TRUST IN BIOBANK RESEARCH

[pubmed:22681564]

Juth N, Munthe C

The Ethics of Screening in Health Care and Medicine

Mer information om boken
Recension av boken

Lerner H, Lindblad A, Algers B, Lynöe N

Attityder till läkarassisterat självmord

Svensk veterinärtidning, 2012 nr 11.

Lindblad A, Lynöe N, Juth N

END-OF-LIFE DECISIONS AND THE REINVENTED RULE OF DOUBLE EFFECT: A CRITICAL ANALYSIS

[pubmed:23025921]

Lynöe N

Om ursäktens uppbyggnad och dess gynnsamma effekter

Läkartidningen nr 38 2012, volym 109

Lynöe N, Leijonhufvud M

Police in an intensive care unit - what can happen?

J Med Ethics 2012; 0:1-3

Lynöe N, Juth N, Helgesson G

Case study of a framing effect in course evaluations

[pubmed:22250678]

Nordenram G, Davidson T, Gynther G, Helgesson G, Hultin M, Jemt T, Lekholm U, Nilner K, Norlund A, Rohlin M, Sunnegårdh-Grönberg K, Tranæus S

Qualitative studies of patients' perceptions of loss of teeth, the edentulous state and prosthetic rehabilitation: A systematic review with meta-synthesis.

[pubmed:23101439]

Wessel M, Lynöe N, Juth N, Helgesson G

The tip of an iceberg? A cross-sectional study of the general public's experiences of reporting healthcare complaints in Stockholm, Sweden.

BMJ Open. 2012 Jan 26;2(1):e000489. Print 2012.

[pubmed:22282539]

2011

Cutas D

On triparenting. Is having three committed parents better than having only two?

Journal of Medical Ethics 9 augusti 2011

Helgesson G

Are enrollment sites the key to optimizing participation in genetic studies?

[pubmed:21722348]

Helgesson G, Eriksson S

Does informed consent have an expiry date? A critical reappraisal of informed consent as a process

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2011;20: 85-92.

[pubmed:21223612]

Helgesson G, Eriksson S

The moral primacy of the human being: a reply to Parker

Journal of Medical Ethics. 2011 Jan;37(1):56-7

[pubmed:21223612]

Helgesson G, Eriksson S

Four themes in recent Swedish bioethics debates

Camb Q Healthc Ethics. 2011 Jul;20(3):409-17

[pubmed:21676328]

Juth N, Tillberg T, Lynöe N

Intentions in critical clinical settings: a study of medical students perceptions

Journal of Medical Ethics(2011)

[pubmed:21450744]

Lerner H, Lindblad A, Algers B, Lynøe N

Veterinary surgeons attitudes towards physician-assisted suicide: an empirical study of Swedish experts on euthanasia

[pubmed:21266390]

Lynöe N, Wessel M, Olsson D, Alexanderson K, Helgesson G

Respectful encounters and return to work: empirical study of long-term sick-listed patients' experiences of Swedish healthcare

BMJ Open. 2011 Jan 1;1(2):e000246

[pubmed:22021890]

Lynöe N

Lika bör behandlas lika - men vad är lika?

Läkartidningen nr 43 2011 Volym 108

Malmqvist E, Helgesson G, Kari Natunen, Johannes Lehtinen, Matti Lehtinen

The ethics of implementing human papillomavirus vaccination in developed countries

Medicine, Health Care and Philosophy 2011;14:19-27.

[pubmed:20853152]

Malmqvist E, Juth N, Lynöe N, Helgesson G

Early Stopping of Clinical Trials: Charting the Ethical Terrain

Kennedy Inst Ethics J. 2011 Mar;21(1):51-78

[pubmed:21598846]

Melas PA, Georgsson Öhman S, Juth N, Bui TH

Information Related to Prenatal Genetic Counseling: Interpretation by Adolescents, Effects on Risk Perception and Ethical Implications

J Genet Couns. 2011 Oct 25

[pubmed:22037899]

Munthe C, Sandman L, Cutas D

Person Centred Care and Shared Decision Making: Implications for Ethics, Public Health and Research

Health Care Anal. 2011 Jul 24. [Epub ahead of print]

[pubmed:22037899]

Sjöstrand M, Helgesson G, Eriksson S, Juth N

Autonomy-based arguments against physician-assisted suicide and euthanasia: a critique

Med Health Care Philos. 2011 Dec 8

[pubmed:22161026]

2010

2009

2004-2008Annelie Jonsson
2024-05-02