Malin Eneslätt

Malin Eneslätt

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: malin.eneslatt@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjuksköterska och har en doktorsexamen i medicinsk
  vetenskap från Karolinska Institutet från år 2021. Min doktorsavhandling
  hade fokus på att testa och använda verktyg för att främja tidiga samtal
  bland allmänheten om värderingar och prioriteringar inför framtida vård i
  livets slutskede. Mina forskningsintressen är inriktade kring nya
  folhälsovetenskapliga perspektiv på vård i livets slutskede, proaktiva
  samtal om livets slutskede (på engelska: advance care planning) och att
  använda aktionsforskningsmetoder för att bedriva forskning tillsammans med
  dem den berör.
  Jag delar för tillfället min arbetstid mellan Karolinska Institutet och
  Luleå tekniska universitet där jag har en anställning som
  universitetslektor. Jag bor i Luleå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI