Anna Lindblad

Anna Lindblad

Forskare
E-postadress: anna.lindblad@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Anna Lindblad forskar och undervisar i medicinsk etik vid Karolinska
    Institutet.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning fokuserar på etiska frågor i livets slut. Det rör sig bland annat om empiriska och normativa undersökningar av åtgärder såsom läkarassisterat suicid och avbrytande av livsuppehållande behandling. Jag är även intresserad av etiska frågor i klinisk psykiatri.

    Avhandling: Lindblad Anna (2013), End-of-life decisions: Studies of attitudes and reasoning, Karolinska Institutet, Stockholm.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Forskare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2016-

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2013
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI