Undervisning vid etikenheten på LIME

Etikundervisning som bedrivs av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid Karolinska Institutet.

Forskarutbildning

Vi ger kursen "Medicinsk forskningsetik" åtta gånger per år. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i framförallt medicinsk forskningsetik för doktorander.
Utbildning på forskarnivå
Kurskatalog

Vi ger även en webbaserad kurs i forskningsetik till forskarskolor inom olika områden.

Vi anordnar också en kurs i vetenskapsteori och hälsobegreppet.

Grundutbildning

Biomedicinprogrammet

Vi ansvarar för etikundervisningen på kandidatprogrammet i biomedicin. Undervisningen motsvarar 1,5 högskolepoäng.
Kandidatprogrammet i biomedicin

Läkarprogrammet

Vi undervisar i etik under flera terminer på läkarprogrammet. Bland annat ingår vi i strimmorna Professionell Utveckling (PU) och Vetenskaplig Utveckling (VetU).
Läkarprogrammet

Vi håller även i kursen "Konsten att vara en god doktor" som är en av de studentvalda kurserna på läkarprogrammet.
Studentvalda kurser

Fysioterapeutprogrammet

Vi undervisar i etik på Fysioterapeutprogrammet.
Fysioterapeutprogrammet

Tandläkarprogrammet

Vi håller i kursen "Tandvårdens etik" som är på 1,5 hp och löper under höstterminen.
Tandläkarprogrammet

 

Vi gör även utbildningsinsatser på andra program och kurser.

 

Skräddarsydda föreläsningar

Vill du att någon kommer och föreläser om medicinsk etik för din grupp eller vill du få mer information om våra utbildningar, kontakta Annelie Jonsson.

 

Kurslitteratur

Här finns kurslitteratur för läsning och nedladdning:

Medicinska etikens ABZ

Medicine & Philosophy

 

 

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-05-24