Kontakt

Välkommen att kontakta oss i projektet Patienten i Förarsätet om du har frågor.

Henna Hasson

Ansvarig forskare
Augustsson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Carolina Wannheden

Ansvarig forskare
Augustsson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Lina Al-adili

Postdoctoral researcher
0762226540
Augustsson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Sara Lidman

Kommunikatör
08-524 841 86
Kommunikatörspoolen
UF Universitetsförvaltningen
HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-06-02