Administrativ chef

Profile image

Sandra Brogårde

Administrativ Chef

Ledningsstöd

Profile image

Emelie Ahlin

Ledningsstöd
+46852482364

HR och personalfrågor

För frågor kring HR och personal kontakta oss på: hr@kbh.ki.se

Sabina Brinkley

HR-Partner

Ekonomi

För frågor gällande ekonomi kontakta oss på: ekonomi@kbh.ki.se

Camilla Adle

Redovisningsansvarig
+46852482362

Mikaela Mati

Ekonomihandläggare
+46852482361

Randa Adnan

Föräldrarledig

Utbildningsadministration

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Profile image

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör
+46852482405
Profile image

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör
Profile image

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Anna Wåhlin

Handläggare
+46852482433
Profile image

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

För frågor gällande forskarutbildning kontakta oss på: forskarutbildningen@kbh.ki.se

Profile image

Caroline Rådestad

Utbildningsadministratör

Forskningsadministration

Andrea Merker

Handläggare

Kommunikation och webb

För frågor gällande webb och kommunikation kontakta oss på: webb@kbh.ki.se

Profile image

Jelaine Legaspi

Kommunikatör

IT-support

För frågor gällande IT-support kontakta oss på: fixit@ki.se

Jobel Teklebrhan

IT-Samordnare
Profile image

Simon Begallo

IT-Tekniker

Arkivarie

Arbetsmiljö

Medarbetare och kontakt

Administrativ chef

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i sex akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.

Klinisk pediatrik

Profile image

Eric Herlenius

Professor/Överläkare

Neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa

Profile image

Kristina Gemzell Danielsson

Professor/Överläkare

Catharina Karlsson

Administratör

Barnendokrinologi

Profile image

Lars Sävendahl

Professor/Överläkare

Neuropediatrik

Profile image

Eva Broström

Adjungerad Professor
+46852482394

None-Marie Kemp

Administratör

Barnonkologi och barnkirurgi

Profile image

Anna Nilsson

Universitetslektor/Överläkare
Profile image

Désirée Gavhed

Senior Forskningsspecialist

Neuropsykiatri

Profile image

Sven Bölte

Professor/Psykolog
+46852482867

Catharina Karlsson

Administratör

Utbildningsnämnden vid KBH

Utbildningsnämnden vid KBH har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser, fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

I institutionens utbildningsnämnd diskuteras och beslutas om övergripande frågor som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningarna. Ordförande i nämnden är institutionens utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA).

Ledamöter KBH

Profile image

Hanna Ulfsdottir

Biträdande Lektor
Profile image

Sofia Alsing

Universitetsadjunkt
+46852482403
Profile image

Aida Wahlgren

Assisterande Lektor

Hedvig Engberg

Adjungerad Adjunkt

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Ledamöter annan institution

Profile image

Marion Lieberman

Universitetsadjunkt
Profile image

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor

Adjungerad ledamot

Profile image

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
+46852482855
Profile image

Anna Wåhlin

Handläggare
+46852482433

Representant region Stockholm

Johanna Katz Daalsgard
Leg. barnmorska/ Verksamhetsutvecklare, Södertälje sjukhus

Studentrepresentant

Ingen studentrepresentant utsedd

Lika villkor på KBH

Open Nätverket för lika villkor och möjligheter i Widerströmska configuration options. Institutionen övergripande mål inom detta område är att främja lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter samt att aktivt motverka diskriminering och trakasserier.

KBH ska vidare vara en god arbetsplats med bra arbets- och studiemiljö som skapar möjligheter till positiv utveckling och framgång och som präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetarna. Institutionen har fortsatt fokus på ledarskapets betydelse för en god utveckling i frågor om lika villkor. En jämn könsfördelning eftersträvas vid rekryteringar på alla nivåer.

Nätverket för lika villkor och möjligheter i Widerströmska

Ett samarbete har initierats med ombuden för lika villkor och möjligheter vid de övriga institutionerna i Widerströmska huset: Institutionen för global folkhälsa, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för Lärande, informatik, management och etik. Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter och tillsammans planera och genomföra aktiviteter, arrangera föreläsningar och seminarier. Nätverket träffas två gånger per termin. Det första mötet ägde rum i februari 2018.

Ombud för lika villkor på KBH

Sabina Brinkley

HR-Partner

Arbetsmiljögruppen

KBH:s arbetsmiljögrupp bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögruppen, som sammanträder minst två gånger per termin, genomför skyddsronder, upprättar handlingsplaner för arbetsmiljön och utgör en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, Företagshälsovården och Studenthälsan. Prefekt informeras löpande och tar beslut i förbättringsarbetet.

Ordföranden i arbetsmiljögruppen är också institutionens representant för miljö och hållbar utveckling.

Jennifer Frithiof - Ordförande

Cecilia Dominguez - Skyddsombud

Emilija Wilson - Reproduktiv hälsa

Henry Wölling - SEKO

Lars Ottosson - Barnendokrinologi

John Inge Johnsen - Barnonkologi

Mikael Reimeringer - Neuropediatrik

Anette Langebäck - Barnonkologi

Linda Ljungblad - Barnonkologi

Shahla Rostami - OFR

Nina Jäntti - MMK

Adena Pepich - Barnonkologi

Anna Fridell - KIND

Samverkans- och institutionsrådet

Samverkans- och institutionsrådet (SIR) vid KBH leds av vice prefekten. Samverkansrådet består av representanter för arbetsgivaren, de fackliga organisationerna och skyddsombud. Parterna utser sina egna representanter.

Samverkan är att det är en del av att skapa en hållbar vardag, med ett hållbart arbetsliv där verksamheten står i fokus. Samverkan är det praktiska redskapet för att skapa delaktighet och inflytande,

Presentation från samverkans- och institutionsråd (KBH SIR) skickas ut till alla med delegation (forskargruppsledare) direkt efter sammanträden. 

Ledamöter i SIR

Klas Blomgren - Ordförande

Sandra Brogårde - Administrativ chef

Cecilia Dominguez - Skyddsombud

Malin Holzmann - GUA

Ninib Baryawno - Junior faculty

Ewa Andersson - Biträdande lektor, lärarrepresentant

John Inge Johnsen - SACO-S, facklig representant

Pernilla Pergert - Forskare

Kristina Tedroff - Anknuten, SLL Tema BK-sjukvård (barn)

Henry Wölling - SEKO, facklig representant

Angelica Lindén Hirschberg - Studierektor forskarutbildning

Shahla Rostami - ST-OFR, facklig representant

Aida Wahlgren - Lärarrepresentant

Jennifer Frithiof - Arbetsmiljö, miljö och hållbar utveckling

Ylva Vladic-Stjernholm - Anknuten, SLL Tema BK-sjukvård (kvinna)

Kontakta oss

Sommarinfo KBH 2024

Prefekt Kristina Gemzell Danielsson har semester v.29-33, den 15 juli tom 16 augusti 2024.

För signaturer eller brådskande ärenden vänligen kontakta ställföreträdande prefekter:  

v.29-30, den 15-26 juli

Anna Nilsson, anna.nilsson.1@ki.se, +46852482833

v.31, den 29 juli-2 augusti

Kristina Gemzell Danielsson, kristina.gemzell@ki.se, +46852482332

v.32, den 5-9 augusti

Ulrika Ådén, ulrika.aden@ki.se, +46852482870

v.33, den 12-16 augusti

Lars Sävendahl, lars.savendahl@ki.se, +46852482853

 

Administrationen nås på: 

hr@kbh.ki.se

ekonomi@kbh.ki.se

forskarutbildningen@kbh.ki.se

webb@kbh.ki.se

fixit@ki.se

 

Glad sommar

The exterior of the Widerström building during the evening with snow outside.
The exterior of the Widerström building in Solna during the winter. Photographer: Åke E:son Lindman. Foto: Åke E:son Lindman

Välkommen till Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till institutionen.

Besöksadress (för besökare, kurir, etc.)

Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, plan 8, Hiss 1
Tomtebodavägen 18A
171 77 Stockholm

Telefon

Direktnummer eller via KI:s växel 08-524 800 00

Hitta hit

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Att: [Mottagarens namn]
Tomtebodavägen 18A
171 77 Stockholm

Fakturaadress

För att en faktura ska nå rätt person på institutionen måste en personlig referens anges på fakturan.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Referens: ZZK6 ... (plats för personlig referens)

Organisations- och VAT-nummer

Org. nr.: 202100-2973
VAT-nr.: SE202100297301