Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att förbättra människors hälsa. Institutionen fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik, informatik, management, statistik samt suicidprevention.

Lediga anställningar vid LIME

Befattning Submission Deadline
Postdoktor med fokus på patientdriva innovationer i hälso- och sjukvården 21 mar 2019
Projektassistent 31 mar 2019
Projektassistent 31 mar 2019
Projektassistent 31 mar 2019

Pages