Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att förbättra människors hälsa. Institutionen fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik, informatik, management, statistik samt suicidprevention.

Aktuellt vid institutionen

Lediga anställningar vid LIME

Befattning Submission Deadline
Postdoktor med fokus på hälso- och sjukvårdsstyrning 22 feb 2019
Forskningsassistent 08 mar 2019