Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att förbättra människors hälsa. Institutionen fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik, informatik, management, statistik samt suicidprevention.

Aktuellt vid institutionen