Lena Wettergren

Lena Wettergren

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
E-postadress: lena.wettergren@ki.se
Telefon: +46852483650
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Administration Forskning KBH, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i omvårdnad och universitetslektor vid avdelningen för
  reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag arbetar
  med forskning och undervisning på avancerad nivå och på
  forskarnivå. Jag innehar en 6-årig forskartjänst finansierad av
  Barncancerfonden och är direktor för Forskarskolan i vårdvetenskap. Min
  kliniska bakgrund är i cancervård.
  *Utbildning*
  Legitimerad sjuksköterska, 1980
  Grundläggande utbildning i psykoterapi, Stockholms Läns Landsting
  Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2002
  *Uppdrag*
  Direktor för Forskarskolan i vårdvetenskap, KI (2016--)
  Ledamot i disputationskommittén, KI (2011-2013, 2015-2018)
  Jag undervisar och handleder inom magister/master- och forskarutbildning. Jag
  är kursansvarig för forskarutbildningskursen "Quality of life as an outcome
  measure in care sciences" som ges vartannat år.

Forskningsbeskrivning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Inriktning: omvårdnad, Karolinska Institutet, 2011
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F OMVÅRDNAD (HA), Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI