Organisation och ledning vid KBH

Institutionen leds av prefekt Kristina Gemzell Danielsson och administrativ chef Sandra Brogårde.

Administrativ chef

Profile image

Sandra Brogårde

Administrativ Chef

Avdelningar och forskargrupper

Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa finns sex akademiska avdelningar som leds av en avdelningschef. Varje avdelning består av ett antal forskargrupper. 

organisationsskiss
Avdelningar och forskargrupper på institutionen för kvinnors och barns hälsa. Form: Sofia Lindberg kommunikationsavdelningen. Foto: N/A

Ledningsgrupp

Utöver institutionsledningen sitter sakkunniga från institutionen i KBH:s ledningsgrupp

Profile image

Eric Herlenius

Professor/Överläkare
Profile image

Lars Sävendahl

Professor/Överläkare
Profile image

Anna Nilsson

Universitetslektor/Överläkare;Professor/Överläkare
Profile image

Sven Bölte

Professor/Psykolog
+46852482867
Profile image

Eva Broström

Adjungerad Professor
+46852482394
Profile image

Klas Blomgren

Professor/Överläkare
Profile image

Petter Brodin

Professor/Specialistläkare
Profile image

Hjalmar Brismar

Senior Forskare
Profile image

Tomas Wester

Professor/Överläkare
+46852483275
Profile image

Ulrika Ådén

Professor/Överläkare
+46852482870

Svante Norgren

Anknuten till Forskning
Jelaine Legaspi
2024-07-12