Ryggsmärta hos äldre, BACE

Ländryggsmärta är en av de stora globala folkhälso-utmaningarna, förknippad med enorma kostnader. Tyvärr drabbar sådan smärta fler och fler, och påverkan på övriga livet är störst hos de äldre. De sociala konsekvenserna av ländryggsmärta hos denna del av befolkningen innebär nedsatt livskvalitet och social delaktighet samt isolering.

Sammanfattning

Patienter med ländryggsmärta rekommenderas ofta ineffektiva eller även skadliga behandlingar, så som opioder, injektioner eller kirurgi.  Detta är vanligare behandlingstillbud bland äldre, som oftare har flera sjukdomar och måste ta fler mediciner.

Studier som fokuserar enbart på äldre är få och ofta små, vilket försvagar säkra slutsatser av resultaten. Vissa observationsstudier har gjorts i primärvården för att undersöka förlopp och prognos av ländryggsmärta, men äldre är oftast underrepresenterade.

BACE-C (chiropractic) är en internationell cohort-studie som undersöker  patienter över 55 år som söker en kiropraktor för sin ländryggsmärta.  Syftet är att undersöka det kliniska förloppet av smärtan, att identifiera prognostiska faktorer för dessa förlopp och att kartlägga kostnader och säkerhet med behandling för denna åldersgrupp.

Finansiering

Institutet för Kiropraktisk Neuromuskuloskeletal forskning, IKON

European Centre for Chiropractic Research Excellence, ECCRE      

Publikationer

BAck complaints in the elders - chiropractic (BACE-C): protocol of an international cohort study of older adults with low back pain seeking chiropractic care. Jenks AD, Hoekstra T, Axén I, de Luca K, Field J, Newell D, Hartvigsen J, French SD, Koes B, van Tulder MW, Rubinstein SM.

Chiropr Man Therap. 2020 Apr 1;28(1):1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32238185

Profile image

Iben Axén

Senior Forskare
+46852483228
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2024-01-16