Insatser via företagshälsovården (FHV) för att förebygga eller minska psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten publicerade i veckan en rapport om insatser för att förebygga och behandla lättare psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Rapporten är skriven av Gunnar Bergström, Elisabeth Björk-Brämberg och Iben Axén, forskare vid  enheten för Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet.

Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade insatser med problemlösningsbaserade samtal och kognitiv beteendeterapi som ges via FHV kan förkorta tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Undersökningen visar också att förebyggande insatser inom FHV behöver utvecklas och utvärderas ytterligare

 

Läs rapporten här

Anna Frantz
2024-01-08