Vi som jobbar med Tvillingregistret

Svenska Tvillingregistret har en styrgrupp som hanterar alla frågor angående forskning på insamlad data. Dessutom arbetar ett antal databasadminstratörer och datainsamlare med registret.

Styrgruppen

Catarina Almqvist Malmros

Styrgruppens ordförande

Patrik Magnusson

Chef för Svenska Tvillingregistret

Johan Askling

Professor/överläkare

Fang Fang

Professor
852486131

Sebastian Lundström

Representant från STR National Council

Personal

Ulrika Zagai

Projektledare

Camilla Palm

Systemutvecklare

Barbro Sandin

Systemutvecklare

Isabelle Kizling

Systemutvecklare

Vivekananda Lanka

Systemutvecklare

Karin Dellenvall

Forskningssköterska

Gunilla Hedlund

Projektassistent

Kontakt

Här kan du skicka ett meddelande direkt till Svenska Tvillingregistret. Du länkas till ett formulär där du fyller i dina kontaktuppgifter.

Eller så kan du maila oss direkt: tvillingregistret@ki.se

Postadress:
Svenska Tvillingregistret
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 12A, Solna