Skip to main content

Vi som jobbar med Tvillingregistret

Svenska Tvillingregistret har en styrgrupp som hanterar alla frågor angående forskning på insamlad data. Dessutom arbetar ett antal databasadminstratörer och datainsamlare med registret.

Styrgruppen

Patrik Magnusson

Styrgruppens ordförande och chef för Svenska Tvillingregistret

Nancy Lee Pedersen

Professor, senior

Johan Askling

Professor/överläkare

Magnus Johannesson

Representant från STR National Council

Personal

Ulrika Zagai

Projektledare

Barbro Sandin

Systemutvecklare

Camilla Palm

Systemutvecklare

Isabelle Kizling

Systemutvecklare

Karin Dellenvall

Forskningssköterska

Gunilla Hedlund

Projektassistent

Kontakt

Här kan du skicka ett meddelande direkt till Svenska Tvillingregistret. Du länkas till ett formulär där du fyller i dina kontaktuppgifter.

Eller så kan du maila oss direkt: tvillingregistret@ki.se

Postadress:
Svenska Tvillingregistret
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 12A, Solna

Fax:+46 (0)8-31 49 75