Publikationer baserade på tvillingdata

Svenska Tvillingregistret ger våra forskare enastående möjligheter att studera vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar.

Ett drygt femtiotal artiklar baserade på observationer som gjorts i våra tvillingstudier kommer varje år ut i vetenskapliga tidskrifter. I följande avsnitt redovisas några av de senaste publicerade forskningsresultaten.

Ett axplock av de senaste publikationerna

Evidence of large genetic influences on dog ownership in the Swedish Twin Registry has implications for understanding domestication and health associations.
Fall T, Kuja-Halkola R, Dobney K, Westgarth C, Magnusson PKE
Sci Rep 2019 05;9(1):7554

The schizophrenia and bipolar twin study in Sweden (STAR).
Johansson V, Hultman CM, Kizling I, Martinsson L, Borg J, Hedman A, et al
Schizophr. Res. 2019 02;204():183-192

The Genetic Epidemiology of Treated Major Depression in Sweden.
Kendler KS, Ohlsson H, Lichtenstein P, Sundquist J, Sundquist K
Am J Psychiatry 2018 11;175(11):1137-1144

Genetic influences on musical specialization: a twin study on choice of instrument and music genre.
Mosing MA, Ullén F
Ann. N. Y. Acad. Sci. 2018 May;():

Epigenetic influences on aging: a longitudinal genome-wide methylation study in old Swedish twins.
Wang Y, Karlsson R, Lampa E, Zhang Q, Hedman ÅK, Almgren M, et al
Epigenetics 2018 ;13(9):975-987

Childhood social class and cognitive aging in the Swedish Adoption/Twin Study of Aging.
Ericsson M, Lundholm C, Fors S, Dahl Aslan AK, Zavala C, Reynolds CA, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 07;114(27):7001-7006

Om du är intresserad av att läsa fler publikationer så går det bra att söka på Pubmed. Du kan söka antingen på forskarens namn, publikationens namn, datum eller pubmed-koden om du har tillgång till den. I länken nedan har sökningen gjorts på Patrik Magnusson, chef för svenska Tvillingregistret och ordförande för styrgruppen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson+PK

Fler publikationer som är baserade på tvillingdata

Här finner du en lista på ett stort antal vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baserats på data från Svenska Tvillingregistret.

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-07-05