YATSS-studien

YATSS är en tvillingstudie om hälsa och beteende hos unga vuxna. Studien vänder sig till alla tvillingar som är födda från 1985 fram till och med 1992, både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar.

Syfte med studien

Syftet med studien är att studera hur arv och miljö påverkar sjukdomar. De flesta vanliga sjukdomar kommer att studeras som t.ex. mag- och tarmsjukdomar, lungsjukdom, astma/allergi, artrit, affektiva sjukdomar och symtom, ätstörningar, fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom och kvinnors hälsa. Vi har tidigare gjort i princip en exakt likadan studie (den s.k. STAGE-studien, Dnr 03-224, beslutsdatum 2003-05-05) med tvillingar födda 1959-1984. Den nu aktuella studien kommer att innefatta alla tvillingar som är födda mellan år 1985 t.o.m. 1992 ca 16000 individer. Liksom i STAGE kommer studien innefatta insamling av DNA. Med fler deltagare kan vi med ännu större säkerhet fastställa orsak till sjukdomar och beteende.

YATSS-studien i korthet

Undersökningen är indelad i två delar. I den första delen tillfrågas deltagaren att fylla i en webbenkät. Enkäten tar någon dryg timme att fylla i. Om det känns långt går det bra att pausa enkäten och fortsätta senare. När enkäten är klar kommer nästa del som är ett salivprov. Deltagaren får ut ett provrör med posten. Provröret är en smart konstruktion som är avsedd för salivprov. Röret är så litet att det går att posta i vanlig postlåda. Det är mycket lätt att lämna ett salivprov. Instruktioner medföljer provröret.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande ditt deltagande eller om studien i stort.

Telefon: 08-524 861 60 alt 070-28 37 436. Vi nås lättast mellan 9.00-16.00

E-post: tvillingregistret@meb.ki.se

Ni är även välkomna att följa oss på Facebook där vi gärna informerar, diskuterar och svarar på forskningsfrågor.

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Hedlund
2024-06-04