Vi som jobbar med Tvillingregistret

Svenska Tvillingregistret har en expertgrupp, som granskar alla ansökningar om tillgång till tvillingdata och prover. Dessutom arbetar ett antal databasadministratörer och datainsamlare med registret.

Styrgruppen

Anna Bennet Bark

Inspektionen för vård och omsorg

Anna Beskow

Uppsala universitet

Bo Jacobsson

Göteborgs universitet

Christer Janson

Uppsala universitet

Henrik Larsson

Örebro universitet

Cecilia Magnusson

Karolinska Institutet

Expertgruppen

Profile image

Sara Hägg

Expertgruppens ordförande
+46852482236
Profile image

Johan Askling

Professor/Överläkare
Profile image

Sofia Carlsson

Universitetslektor
Profile image

Fang Fang

Professor
+46852486131
Profile image

Nancy Pedersen

Professor

Sebastian Lundström

Representant från STR National Council

Personal

Profile image

Patrik Magnusson

Chef för Svenska Tvillingregistret
Profile image

Ulrika Zagai

Projektledare
+46852482514
Profile image

Camilla Palm

Systemutvecklare
+46852484449
Profile image

Barbro Sandin

Systemutvecklare

Isabelle Kizling

Systemutvecklare

Vivekananda Lanka

Systemutvecklare
Profile image

Robert Karlsson

Statistiker
Profile image

Karin Dellenvall

Forskningssköterska
Profile image

Gunilla Hedlund

Projektassistent

Kontakt

Här kan du skicka ett meddelande direkt till Svenska Tvillingregistret. Du länkas till ett formulär där du fyller i dina kontaktuppgifter.

Eller så kan du maila oss direkt: tvillingregistret@ki.se

Postadress:
Svenska Tvillingregistret
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 12A, Solna

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-08-24