Våra studier

Det Svenska Tvillingregistret har varit verksamt sedan 1961 och forskning i form av olika studier har bedrivits sedan dess.
För närvarande bedrivs det forskning i närmare 30 olika projekt där vissa är i insamlingsfasen, vissa är aktiva och andra är avslutade.

Ursprungligen upprättades registret utifrån uppgifter om tvillingfödslar från pastorsexpeditioner i syfte att undersöka hur rökning påverkar vår hälsa. Detta var på 1960-talet och då visste man inte så mycket om rökningens skadeverkningar. Ett första frågeformulär skickades ut 1961 till tvillingpar av samma kön födda mellan 1886 och 1925.

Varför är det viktigt att delta i studier?

Att vara med i en vetenskaplig studie medför inte alltid direkt nytta för personen som deltar. Däremot kan resultaten av forskningen ha stor betydelse för andra personer, både i vår generation och kommande generationer, som drabbas av olika former av sjukdomar. Ju fler som deltar, ju lättare är det för oss forskare att komma fram till ett användbart resultat. Vår forskning ökar förståelse för orsakerna till sjukdomar vilket i framtiden förhoppningsvis kan användas för att förebygga och förbättra behandlingen inom olika områden.

Det ska dock understrykas att det är helt frivilligt att delta i forskningsstudierna.

Så här arbetar vi

Den forskningsmetod som används i tvillingstudier baseras på att enäggstvillingar har likadana gener, medan tvåäggstvillingar delar ca 50 % av samma gener. När vi analyserar enkätsvar och DNA, och ser att syskon i enäggspar mer ofta drabbas av en sjukdom än syskon från tvåäggspar, så drar vi slutsatsen att detta orsakas av ärftlighet. Från ett sådant resultat kan vi gå vidare för att försöka finna exakt vilken gen som påverkar sjukdomsförloppet och vad genen har för funktion.

Hur används svaren och vad händer med resultaten?

Alla deltagares svar läggs samman och blir statistik. Forskarna analyserar sedan resultaten. Resultat från studien kommer kunna användas av läkare och som underlag för kommande forskning. Forskningsresultaten i sin tur kommer att publiceras i internationella medicinska tidskrifter.

Pågående studier (insamling av data)

Barn- och ungdomsstudien i Sverige (CATSS)

Målet med CATSS-studien är att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. Syftet med detta är att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska.

NewTwin

Forskningsstudien NewTwin har som mål att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende under hela livet. Syftet är att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska. Studien startade hösten 2021  genom att  vårdnadshavare till tvillingar som är mellan 7-10 månader kontaktas. Studien innefattar en webbenkät, och för de som vill, även ett salivprov.

Avslutade studier

STOPPA - Studie om samverkan mellan arv och miljö hos tvillingpar med och utan astma

Målet med studien STOPPA är att få en djupare förståelse för det komplexa samspel mellan arv och miljö som orsakar att individer får astma.

YATSS - Studie av tvillingar födda 1985-1992

YATSS är en tvillingstudie om hälsa och beteende hos unga vuxna. Studien vänder sig till alla tvillingar som är födda från 1985 fram till och med 1992, både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar.

PETSS - Studie av 5-åriga tvillingar

I "Utveckling av tidiga beteendeproblem: En prospektiv tvillingstudie med fokus på temperament, neuropsykologi och faktorer inom familjen" projektet 4500 tvillingpar undersöks vid 5 års ålder. Syftet med studien är att nå en bättre förståelse för hur uppmärksamhet och tidiga beteendeproblem som aggressivitet, trots och uppförandestörningar utvecklas.

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-04-24