Forskningsinfrastruktur och miljöer

Karolinska Institutet erbjuder ett stort antal servicelaboratorier, kompetenscentrum och apparatur inom bland annat imaging, biostatistik, biobanking, proteomik och genomik och har en sammanhållen organisation för forskning på djur. Forskare kan också få administrativt stöd för att arrangera konferenser, söka anslag med mera. Våra två stora campusområden i Solna och Flemingsberg har under de senaste åren expanderat kraftigt, med nya labbhus och kontor.

Foto: Gunnar Ask

Forskningshus

Mer resurser