Länkar till andra register

De danska, holländska, finska, italienska, norska och svenska tvillingregistren beräknas ha sammanlagt över 800 000 tvillingar. Dessa sex tvillingregister samarbetar inom flera EU-finansierade forskningsprojekt om bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Andra tvillingregister:

Australiensiska Tvillingregistret

Danska Tvillingregistret

Finska Tvillingkohortsstudien

Tvillingregistret i Holland

International Society for Twin Studies

Vi samarbetar även i ett flertal studier om demenssjukdomar med Section on Clinical Research in Aging and Psychology

Ideella organisationer

Svenska Tvillingklubben

National Organization of Mothers of Twins Clubs

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-06-27