Core-faciliteter för forskning

Karolinska Institutet har ett brett utbud av core-faciliteter, som erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens till akademisk forskning i Sverige.

Decorativt montage av flera bilder som visar olika aspekter av forskningsinfrastruktur.

Core-faciliteterna har ofta byggts för att tillgodose ett behov hos universitetets egna forskare – och har sedan professionaliserats och utvecklats med de senaste teknikerna och kunskaperna inom sina respektive forskningsområden. KI är också en viktig partner i flera nationella forskningsinfrastrukturer.

Core-faciliteterna är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och även, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

Mer information om våra core-faciliteter finns på engelska

Eller ställ din fråga till vår SPOC-funktion