Lukas Orre

Lukas Orre

Senior Forskare | Docent
E-postadress: lukas.orre@ki.se
Besöksadress: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, 17121 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Lehtiö, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • *Lungcancer och skräddarsydd cancerterapi*
  Lungcancer är den ledande orsaken till cancerrelaterad död i världen och
  den genomsnittliga 5-års överlevnaden för lungcancerpatienter är endast
  15%. Intensiv forskning har lett till utvecklingen av så kallade
  målsökande cancerläkemedel. Dessa läkemedel har stor potential för att
  bota eller förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter. Målsökande
  läkemedel har inte effekt på alla lungtumörer, och i många fall leder en
  initial effekt till resistensutveckling och tumöråterväxt. För att
  utnyttja dessa läkemedels fulla potential behövs kunskap om vilka patienter
  som har nytta av behandlingen och hur dessa läkemedel kan kombineras.
  *Min Forskning*
  Forskningen jag bedriver går ut på att studera i detalj hur tumörceller
  reagerar på behandling med målsökande cancerläkemedel. Till vår hjälp
  har vi avancerade analysmetoder som kan mäta tusentals geners aktivitet och
  resulterande proteinnivåer med stor noggrannhet. Genom dessa analyser kan vi
  bilda oss en uppfattning om vilka tumörceller som kan behandlas med
  målsökande cancerläkemedel och även hur tumörcellerna utvecklar
  resistens mot läkemedlen. Denna kunskap kan vi sedan använda för att
  föreslå och pröva olika kombinationer av målsökande läkemedel.
  Det huvudsakliga målet med min forskning är att förbättra överlevnaden
  hos lungcancerpatienter. Detta mål vill jag uppnå genom att förbättra
  användningen av målsökande läkemedel på två olika sätt. Först vill
  jag förbättra möjligheten att förutspå vilka patienter som har nytta av
  en viss typ av målsökande läkemedel, och därigenom se till att varje
  lungcancerpatient får rätt behandling direkt. Sedan vill jag hitta nya
  sätt att kombinera läkemedel för att förhindra resistensutveckling och
  därigenom öka chansen att bota patienterna.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell onkologi, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI