Helena Bäckvall

Helena Bäckvall

Projektledare
E-postadress: helena.backvall@ki.se
Telefon: +46852481209
Besöksadress: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, 17121 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Lehtiö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Vetenskaplig koordinator/projektledare: strukturerar och organiserar
  forskningsverksamheten inom forskargruppen för cancerproteomik.
  Projektkoordinering, forskarstödfunktion, grupputveckling/ledarskap.
  Forskningsadministration, skriver anslag/forskingsprogram, ekonomi/budget,
  personalstöd, etc
  * MSc in Biology (Molecular and Cellular biology) 1998. Mathematical-science
  program (160p), Uppsala University
  * Medicine Licentiate in Pathologi (Tumor Biology), Uppsala University,
  Uppsala
  * Medicine doktor (PhD) in Pathologi (Tumor Biology), 2003, Uppsala
  University, Uppsala
  * Post-doc, Boston University School of Medicine, Department of Dermatology,
  Boston, MA, USA

Forskningsbeskrivning

 • *Klinisk proteomik och masspektrometri*. I vår forskargrupp utvecklar vi
  och använder masspektrometri-baserade proteomikmetoder för att förbättra
  cancerterapin och för att förstå förändringar på proteinnivå i samband
  med sjukdomar. Vi strävar efter att använda proteominformationen för att
  utveckla prediktiva analysverktyg och nya molekylära markörer för att
  välja ut den mest effektiva behandlingen för varje enskild cancerpatient.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI