Rozbeh Jafari

Rozbeh Jafari

Senior Forskningsspecialist | Docent
E-postadress: rozbeh.jafari@ki.se
Besöksadress: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, 17121 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Lehtiö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i cell- och molekylärbiologi vid Institutionen för onkologi-patologi.

Forskningsbeskrivning

 • Vi använder och kombinerar omikmetoder för att få en mer detaljerad bild av den molekylära fenotypen hos akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn och vuxna för att kunna bättre identifiera precisions medicin kandidater för förbättrad behandling. En grundläggande fråga som vi för närvarande försöker besvara är hur avvikelser i genomet påverkar det funktionella proteomet genom att kombinera genomik med proteomikdata. Detta område är känt som cancer proteogenomik. Förutom kvantitativ proteomik lägger vi till ytterligare ett lager av information genom att fånga proteomets biofysiskaliska tillstånd med hjälp av termisk proteomik, vilket också gör det möjligt för oss att identifiera funktionella proteinformer. Vi använder dessa proteinformer att hitta kopplingar till läkemedelskänslighet som inte går att identifiera med kvantitativ proteomik. Vi undersöker även måltavlorna för godkända och nya målinriktade behandlingar med hjälp av ortogonala kemiska proteomikmetoder för att förstå deras verkningsmekanism samt deras potentiella toxicitet. Vårt slutliga mål är att hitta nya behandlingsmöjligheter för patienter med hög-risk ALL.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Integrative multi-omics for mechanistic insights into acute lymphoblastic leukemia for precision therapies
  Cancerfonden
  1 January 2024 - 31 December 2026
 • Banbrytande proteomikmetod möjliggör unika behandlings och resistensmarkörer för leukemi hos barn
  Barncancerfonden
  1 January 2017 - 31 December 2019
 • Banbrytande proteomikmetod möjliggör unika behandlings- och resistensmarkörer för leukemi hos barn
  Barncancerfonden
  1 September 2016 - 31 August 2021

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, 2024
 • PhD, Department of Chemistry and Biomedical Sciences, Karlstad University, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI