Forskare vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har ungefär 3 000 anställda forskare, varav över 430 ordinarie professorer. Totalt har universitetet drygt 2 000 aktiva doktorander eller forskarstuderande. Dessutom finns också ett stort antal forskare med någon form av lösare anknytning till universitetet, så som gästforskare och oavlönade docenter.