Skip to main content

Forskare vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har över 3000 anställda forskare, varav cirka 340 ordinarie professorer. Totalt har universitetet drygt 2100 aktiva doktorander eller forskarstuderande. Dessutom finns också ett stort antal forskare med någon form av lösare anknytning till universitetet, så som gästforskare och oavlönade docenter.