Skip to main content

Forskare A-Ö

länk till profilsida forskningsprojekt

A-E

Sonia Andersson Virusrelaterad gynekologisk cancer
Ulf Andersson Inflammatoriska sjukdomar
Anita Aperia Pediatrisk cell- och molekylärbiologi
Marco Bartocci Infant sensory system and spectroscopy
Klas Blomgren Skada och läkning i den växande hjärnan
Hjalmar Brismar Pediatrisk cell- och molekylärbiologi
Petter Brodin Systemimmunologi
Sven Bölte Autismspektrumstörningar / Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
Ann-Christine Eliasson Utveckling och behandling

F-J

Hans Forssberg Global barnhälsa
Magdalena Fossum Vävnadsrekonstruktion
Kristina Gemzell Danielsson Reproduktiv hälsa /Reproduktionsmedicin
Lars Hagenäs Auxologi
Gunilla Hedlin Astma och allergi hos barn
Jan-Inge Henter Histiocytoser och blodsjukdomar
Eric Herlenius Development of autonomic control (engelsk sida)
Mats Heyman Barncancerepidemiologi
Balvin Jonsson Neonatal respiratory disorders, pathophysiology and treatment

K-O

Per Kogner Neurala barntumörer
Jon Konradsen Diagnostik och behandling av allergi och astma hos barn
Lena Krumlinde Sundholm Behandling och bedömning
Jan-Olov Larsson Barn och Ungdomspsykiatri
Hugo Lagercrantz Perinatal fysiologi
Svetlana Lajic Kongenital adrenal hyperplasi
Claudia Lampic Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer
Angelica Lindén Hirschberg Reproduktionsendokrinologi och metabolism
Helena Lindgren Reproduction, Childbirth and Parenting (engelsk sida)
Giovanna Marchini Neonatal immunology and infection
Carmen Mesas Burgos Medfött diafragmabråck och bukväggsdefekter
Miriam Mints Gynekologisk cancer
Anna Nilsson Återhämtning av immunsystem och infektionsskydd hos barn som genomgår cancerbehandling
Ola Nilsson Tillväxt och broskbiologi
Agneta Nordenskjöld Missbildningsgenetik
Björn Nordlund Barnallergi och klinisk vårdvetenskap

P-T

Pernilla Pergert Vårdvetenskaplig barncancerforskning
Eva Pontén Barnortopedi
Thomas Ringstedt Neuromuscular diseases
Martin Ritzén Könsdifferentiering
Per-Anders Rydelius Barn och Ungdomspsykiatri
Lena Sahlin NORDFERTIL Research Lab Stockholm
Sven-Erik Sonesson Perinatal cardiology
Thomas Sejersen Neuromuskulära sjukdomar och plexusskada
Jan-Bernd Stukenborg NORDFERTIL Research Lab Stockholm
Jan F Svensson Esofagusatresi
Lars Sävendahl Experimentell tillväxtforskning
Olle Söder Reproduktionsfysiologi
Mireille Vanpée Neonatal nephrology
Kristina Tedroff Cerebral pares och andra motorikstörningar

U-Ö

Eva Weidenhielm Broström Rörelse, gång och funktion
Ulla Waldenström Vård vid barnafödande
Tomas Wester Gastrointestinal barnkirurgi
Björn Westrup Neonatal care (engelsk sida)
Lena Wettergren Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer
Ronny Wickström Neuroinflammation i den växande hjärnan
Ulrika Ådén Hjärnans utveckling hos barn som varit kritiskt sjuka som nyfödda
Lars Ährlund-Richter Spridning och kemoterapiresistens hos neuroblastom
Maria Öjmyr Joelsson Barn med analatresi- psykosociala aspekter