Enhetschefer och administratörer på CLINTEC

Här hittar du kontaktuppgifter till våra enhetschefer och administratörer vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

Anestesi

Enhetschef, professor
Olav Rooyackers
Telefon: 08-123 861 82
olav.rooyackers@ki.se

Administratör
Nicoletta Raic
Telefon: 08-524 889 15
Mobil: 070 206 9227
nicoletta.raic@ki.se 

Audiologi

Enhetschef, docent
Åsa Skjönsberg
Telefon: 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se

Administratör
Monica Beckius Hellgren
Telefon: 08-524 889 56
monica.beckius‑hellgren@ki.se

Eliminering av livmoderhalscancer

Enhetschef, professor
Joakim Dillner
Telefon: 
joakim.dillner@ki.se 

Administratör
Helena Andersson
Telefon: 076-887 11 26
helena.andersson1@ki.se 

Kirurgi och onkologi

Enhetschef, professor
Magnus Nilsson
Telefon: 08-123 823 01
magnus.nilsson@ki.se

Administratör
Monica Hagbok
Telefon: 08-524 839 45
monica.hagbok@ki.se  

Logopedi

Enhetschef, professor
Christina Samuelsson
Telefon: 
christina.samuelsson@ki.se

Administratör
Therése Forsberg
Telefon: 08-524 889 57 
therese.forsberg@ki.se

Utbildningsadministratör
Cecilia Hultqvist
Telefon: 08-524 889 51
cecilia.hultqvist@ki.se 

Medicinska njursjukdomar

Enhetschef, professor
Peter Stenvinkel
Telefon: 08- 123 826 56
peter.stenvinkel@ki.se

Renal Medicine at Novum (Baxter Novum)

Sektionschef, adj. professor
Bengt Lindholm
Telefon: 08-123 826 01
bengt.lindholm@ki.se

Administratör
Linn Berg
Telefon: 08-524 838 17
linn.berg@ki.se

Obstetrik och gynekologi

Enhetschef, professor
Ganesh Acharya
Telefon: +47 472 755 20.
ganesh.acharya@ki.se

Administratör
Ulrika Svedenås
Telefon: 08-524 828 79
ulrika.svedenas@ki.se

Utbildningsadministratör
Christina Lindström
christina.lindstrom@ki.se 

Ortopedi och bioteknologi

Enhetschef, professor
Li Felländer Tsai
Telefon: 08-123 871 91
li.tsai@ki.se

Administratör
Ann-Charlott Nordström
Telefon: 070-418 5024
ann-charlott.nordstrom@ki.se

Pediatrik

Enhetschef
Björn Fischler
Telefon: 070-002 1274
bjorn.fischler@ki.se

Administratör
Anette Johansson
Telefon: 08-524 836 58
Mobil:  070-296 56 13
anette.johansson.3@ki.se 

Kursadministratör
Nina Risti
Telefon: 08-524 889 13
nina.risti@ki.se 

Radiografi

Enhetschef
Parvin Tavakol Olofsson
Telefon: 08-524 835 01
parvin.tavakol.olofsson@ki.se 

Administratör
Anna Hellström
Telefon: 08-524 837 70
anna.hellstrom@ki.se 
 

Radiologi

Enhetschef, professor
Torkel Brismar
Telefon 08-123 846 92
torkel.brismar@ki.se

Administratör
-

Forskargrupp funktion och teknologi

Forskargruppsledare, professor
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon: 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se

Administratör

-

Transplantation

Enhetschef, professor
Gabriel Oniscu
Telefon: 08-123 876 66
gabriel.oniscu@ki.se

Administratör
Monika Engsand
Telefon: 070-085 66 70
monika.engsand@ki.se 

Urologi

Enhetschef, docent
Lars Henningsohn
Telefon: 08-585 877 62
lars.henningsohn@ki.se

Administratör
Marie Lygdman
Telefon: 08-585 877 67
marie.lygdman@ki.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Enhetschef, professor
Lars Olaf Cardell,
lars-olaf.cardell@ki.se

Administratör
Erika Ankarberg
Telefon: 08-524 837 50
erika.ankarberg@ki.se 

Åsa Catapano
2024-06-03