Forskning KI SÖS

Forskningen vid institutionen fokuserar till stor del på folksjukdomar som diabetes, stroke och allergi, samt akutsjukvård inklusive trauma.

Forskningsområden

Statistiker

Hans Pettersson

Statistiker

Clinicum

CB
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-01-19