Skip to main content

Forskning KI SÖS

Forskningen vid institutionen fokuserar till stor del på folksjukdomar som diabetes, stroke och allergi, samt akutsjukvård inklusive trauma.

Forskningsområden