Forskning inom ögon och syn

Som en ledande forskningsenhet inom ögon- och synområdet bedriver vi högkvalitativ pre-klinisk, klinisk och translationell forskning i syfte att göra nya upptäckter för att förstå principerna bakom den visuella processen och mekanismerna bakom olika typer av ögonsjukdomar. Målet är att utveckla bättre behandlingsmetoder som i slutändan bevarar eller återställer synen.

Inom avdelningen arbetar flera forskarteam som tillsammans utvecklar och värderar olika typer av metoder och behandlingar och optimerar klinisk och vetenskaplig diagnostik inom området ögon och syn. Karolinska Insitutet tillhandahåller en mycket god infrastruktur som ger oss goda och långsiktiga förutsättningar att bedriva den främsta forskningen inom området.

Forskning nära vården

Vår forskningsmiljö är tätt integrerad med den kliniska vården på S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset vilket ger unika förutsättningar att skapa ett kunskapsflöde mellan grundforskning, klinisk forskning och hälso- och sjukvården. Problem som identifierats och frågor som väckts inom sjukvården får ligga till grund för pre-klinisk forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder kan snabbt överföras tillbaka till och tillämpas i vården i form av god patientnytta.

Framgångsrik forskning

Avdelningens forskning har de senaste fem åren resulterat i 7 doktorsavhandlingar, och våra medarbetare har publicerat drygt 150 vetenskapliga artiklar. Flera av våra forskare tillhör den nationella och internationella toppen inom ämnet ögon och syn och många anlitas som talare i olika sammanhang.

Forskningsområden

Fysiologisk optik

Näthinnan

Ögononkologi och -patologi

Ögonrörelser och syn

Glaukom

Avdelningsanknutna forskare och doktorander

Forskargruppsledare Ögon och syn

Profile image

Rune Brautaset

Professor
Profile image

Gustav Stålhammar

Anknuten till forskning

Stefan Seregard

Professor/Överläkare
Profile image

Anders Kvanta

Professor/Överläkare
Profile image

Helder Andre

Anknuten till forskning
Profile image

Tony Pansell

Lektor/Optiker
Maria Persson
2024-05-14