Avdelningsanknutna forskare och doktorander

Nedan finns beskrivet några forskningsprojekt och utvalda publikationer, främst inom det främre segmentet.

Forskningsprojekt

  • Gråstarr - intraokulära linser
  • Gråstarr - registerstudier
  • Gråstarr - ny postoperativ behandling
  • Barnögonsjukdomar
  • JIA och uveit
  • Ögonfynd vid Marfans syndrom
  • Glaukom (grön starr)

Utvalda publikationer

Measuring corneal hysteresis: threshold estimation of the waveform score from the Ocular Response Analyzer.
Ayala M, Chen E
Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012 Dec;250(12):1803-6

Study of possible predictors associated with self-assessed visual function after cataract surgery.
Rönbeck M, Lundström M, Kugelberg M
Ophthalmology 2011 Sep;118(9):1732-8

Increased risk of cataract among 28,000 patients with celiac disease.
Mollazadegan K, Kugelberg M, Lindblad BE, Ludvigsson JF
Am. J. Epidemiol. 2011 Jul;174(2):195-202

Randomized evaluation of spectacles plus alternate-day occlusion to treat amblyopia.
Agervi P, Kugelberg U, Kugelberg M, Simonsson G, Fornander M, Zetterström C
Ophthalmology 2010 Feb;117(2):381-7

Avdelningschef

Profile image

Rune Brautaset

Avdelningschef

Avdelningsanknutna forskare och doktorander

Enping Chen Anknuten

Mario A. Economou Anknuten

Emma Friling Doktorand

Per Montan Anknuten

Branka Samolov Anknuten

Maria Kugelberg Anknuten 

Elin Karlsson Doktorand

Marcelo Ayala Anknuten

MP
Innehållsgranskare:
2024-04-10