Forskarporträtt och intervjuer

This page in English

Vid Karolinska Institutet arbetar cirka 1700 forskare och cirka 2000 doktorander. Här möter du några av dem. Forskarporträtten och intervjuerna i listorna nedan har tidigare publicerats i våra tidningar Medicinsk Vetenskap och KI Bladet eller online på KI Nyheter