Om avdelningen för ögon och syn

Avdelningen för ögon och syn vid Karolinska Institutet är Sveriges främsta forsknings- och utbildningsenhet inom ögon- och synområdet.
Vi bedriver forskning som spänner över grundläggande laboratoriebaserade studier inom ögonområdet till translationellt tillämpad synforskning. Vi ansvarar för utbildning i oftalmologi, läran om ögat och dess sjukdomar vid läkarutbildningen och optikerprogrammet samt forskarutbildningsprogram som tränar framtidens ögonläkare och ögonvårdpersonal.

Snabbfakta

Totalt antal medarbetare på avdelningen: ca 110

Professorer: 4

Lektorer: 3

Antal forskargrupper: 5

Antal doktorander: 29

Avdelningen består av fem forskargrupper som i sin tur är uppdelade i mindre vetenskapligt självständiga grupper.

Avdelningen är nära knuten till och samverkar med S:t Eriks Ögonsjukhus verksamheter och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vid avdelningen finns två professurer och tre adjungerade professurer med kombinationstjänster.

Avdelningen leds av professor Rune Brautaset och består av disputerade forskare, doktorander och administrativ personal.

Kontaktuppgifter

Profile image

Rune Brautaset

Avdelningschef
Profile image

Maria Persson

Administratör

Anställda och anknutna inom Ögon och syn

Hitta hit

Besöksadress: Eye Center Of Excellence, Eugeniavägen 12 Solna

Postadress: Eye Center Of Excellence, Avdelningen för ögon och syn,

Namn på mottagare, Eugeniavägen 12, 171 64 Solna

Buss: 3, 77, 6 hållplats Karolinska sjukhuset, Eugeniavägen 12

 

MP
Innehållsgranskare:
2024-05-20