Forskning inom ögon och syn

Som en ledande forskningsenhet inom ögon- och synområdet bedriver vi högkvalitativ pre-klinisk, klinisk och translationell forskning i syfte att göra nya upptäckter för att förstå principerna bakom den visuella processen och mekanismerna bakom olika typer av ögonsjukdomar. Målet är att utveckla bättre behandlingsmetoder som i slutändan bevarar eller återställer synen.  

Inom sektionen arbetar flera forskarteam som tillsammans utvecklar och värderar olika typer av metoder och behandlingar och optimerar klinisk och vetenskaplig diagnostik inom området ögon och syn. Karolinska Insitutet tillhandahåller en mycket god infrastruktur som ger oss goda och långsiktiga förutsättningar att bedriva den främsta forskningen inom området.

Forskning nära vården

Vår forskningsmiljö är tätt integrerad med den kliniska vården på S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset vilket ger unika förutsättningar att skapa ett kunskapsflöde mellan grundforskning, klinisk forskning och hälso- och sjukvården. Problem som identifierats och frågor som väckts inom sjukvården får ligga till grund för pre-klinisk forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder kan snabbt överföras tillbaka till och tillämpas i vården i form av god patientnytta.

Framgångsrik forskning

Sektionens forskning har de senaste fem åren resulterat i 7 doktorsavhandlingar, och våra medarbetare har publicerat drygt 150 vetenskapliga artiklar. Flera av våra forskare tillhör den nationella och internationella toppen inom ämnet ögon och syn och många anlitas som talare i olika sammanhang.

Forskningsområden

Forskargruppsledare

Forskargruppsledare Forskningsområde  
Forskargruppsledare

Rune Brautaset

Telefon: 08-672 38 40
Enhet: Ögon och syn Brautaset
E-post: Rune.Brautaset@ki.se
Fysiologisk optik
Professor, adjungerad

Maria Kugelberg

Enhet: Ögon och syn Kugelberg
E-post: Maria.Kugelberg@ki.se
Katarakt
Forskargruppsledare

Stefan Seregard

Telefon: 08-672 33 75
Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: stefan.seregard@ki.se
Retina, ögononkologi
Forskargruppsledare

Anders Kvanta

Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: Anders.Kvanta@ki.se
Retina, ögononkologi
Forskargruppsledare

Per Montan

Enhet: Ögon och syn Montan
E-post: per.montan@ki.se
Sjukdomar i ögats främre delar
Forskargruppsledare

Jan Ygge

Telefon: 070-710 90 82
Enhet: Ögon och syn Pansell
E-post: Jan.Ygge@ki.se
Ögonrörelse

Länkar

Klinisk neurovetenskapOftalmologi