Aktuellt inom Försäkringsmedicin

Stockholm Insurance Medicine Lecture

Professor Mika Kivimäki och professor Marianna Virtanen föreläser den 9 november kl 14.30 i sal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, Campus Solna.

Du hittar mer information här

EPH konferens 2021

Årets European Public Health Conference anordnas 10-12 november 2021 digitalt.

Temat för konferensen är Public health futures in a changing world. Du hittar mer info här.

Nytt får i år är att du kan välja att anmäla dig endast för pre-konferensen

Save the date: ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium

NFF planerar nu ytterligare ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium.

Tid: tisdagen den 23 november 2021 klockan 13.00-16:00. Reservera gärna tiden redan nu! Och sprid detta.

Mer information om innehåll och anmälning kommer senare.

En ny kurs i försäkringsmedicin

Nu startar vi upp en ny kurs i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer.

Kursen ger möjlighet att fördjupa de försäkringsmedicinska kunskaper som rehabkoordinatorer behöver i sitt kliniska arbete, med fokus på sjukskrivningsprocessen samt på samarbete och samverkan mellan professioner och aktörer. 

Varje kurs omfattar 2 hp på avancerad nivå och startar hösten 2021.

Kursansvarig: Docent Emilie Friberg

Nedan finns information om kurserna och kursanmälan:

Försäkringsmedicin 2 hp HT21 – rehabiliteringskoordinatorer

Ny studie om suicidrisk under pandemin

Den nya studien, där Ellenor Mittendorfer Rutz är medförfattare, visar att antalet suicid i 21 hög- och medelinkomstländer i stort sett varit oförändrat eller minskat under de första månaderna av pandemin jämfört med förväntade nivåer.

Författarna noterar att även om studien ger de bästa tillgängliga bevisen på pandemins effekter på självmord hittills ger det bara en ögonblicksbild av de första månaderna av pandemin och att effekter på självmord kanske inte nödvändigtvis inträffar omedelbart. Författarna betonar därför att man måste vara vaksam när den långsiktiga psykiska hälsan och de ekonomiska effekterna av pandemin utvecklas och vara förberedd att agera om situationen förändras.

Studien omfattade cirka 70 författare från 30 länder som är medlemmar i International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration (ICSPRC) som skapades för att dela kunskap om pandemins inverkan på självmord och självmordsbeteende och ge råd om sätt att mildra eventuella risker.

Studien publiceras i tidningen The Lancet Psychiatry

Länk till ett program om studien i Sveriges Radio

Försäkringsmedicin i pandemins tid

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt seminarium med temat försäkringsmedicin i pandemins tid. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av erfarenheter, aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området i nuläget, under pandemin. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.

Varmt välkomna till ett högaktuellt seminarium!

Datum och tid: Torsdagen den 22 april, kl 09-12

Mer information hittar du här

Emilie Friberg tilldelas 3,2 miljoner kronor

Emilie Friberg  tilldelas 3,2 miljoner kronor från Afa försäkring för att undersöka hälsotillstånd och arbetsförmåga hos fotgängare i arbetsför ålder som skadats i en fallolycka i vägmiljö eller vid kollision med annan trafikant.

Kristin Farrants tilldelas 3.8 miljoner från AFA

Kristin Farrants tilldelas 3.8 miljoner kronor från AFA försäkring för ett projekt om sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland arbetare i handelsnäringen under Covid-19-pandemin, som en del av AFAs satsning på forskning om arbetsliv och hälsa under Covid-19-pandemin.

Forskarna ska studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland arbetare i handeln generellt, bland personer i olika riskgrupper för allvarlig Covid-19 samt om vissa yrkesgrupper inom handeln hade särskilt hög sjukfrånvaro under pandemin. Sjukfrånvaro under Covid-19-pandemin kommer att jämföras med tidigare sjuklighet och sjukfrånvaro.

Linjing Chen har beviljats 1 miljon kronor

Linjing Chen har beviljats 1 miljon kronor från Barncancerfonden för ett projekt som syftar till att studera vuxna barncanceröverlevares sjukfrånvaro, deras framtida livs- och arbetssituation samt hur dessa påverkas av COVID-19 pandemin.

Professor Kristina Alexanderson tilldelas silvermedaljen 2020

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas silvermedaljen för sin särskilt stora insats med att utveckla forskning och kompetens inom det försäkringsmedicinska området vid KI. Hon har satt KI på kartan som ett ledande universitet inom området, såväl nationellt som internationellt.

Läs mera här

Nytt anslag

Kristin Farrants, Kristina Alexanderson och Staffan Marklund har tilldelats 740 000 kr från Forte för sitt projekt: ” Hälsa och sjuklighet bland personer som förvärvsarbetar efter pensionsåldern: En systematisk litteraturöversikt”.

Mer information om utlysningen finns här

Intervju i Studio Ett

Ellenor Mittendorfe-Rutz intervjuas i Sveriges Radio/ Studio Ett angående en ny rapport om sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser som Försäkringskassan har sammanställt. Rapporten visar att kvinnor har 41 procent högre risk för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Länk till pressmeddelandet

Här kan du läsa rapporten

Ny studie visar att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare visat vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie som publiceras i British Medical Journal. 

Läs pressmeddelandet här

Nya anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte och Magnus Helgesson har tilldelats 4.9 miljoner kronor var från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.

Läs mer om dessa anslag här.

Ny licentiatavhandling

Linnea Kjeldgård har försvarat sin licentiatavhandling Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash.

Länk till avhandlingen

Podcast med Emilie Friberg och Per Lytsy

Här finns en länk till en podcast där forskarna Emilie Friberg och Per Lytsy berättar om arbetet med kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande som de sammanställde till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Länk till rapporten

Ny avhandling

Mirkka Söderman har disputerat med sin avhandling Healthcare professionals’ work with sickness absence : with focus on oncology.

Länk till avhandlingen

Ny kunskapssammanställning

Forskarna Per Lytsy och Emilie Friberg har tagit fram en kunskapssammanställning om psykosocial arbetsmiljö för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den presenteras två systematiska översikter som kartlägger vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. 

Länk till MYNAK

Länk till rapporten

Ny avhandling

Rasmus Elrud har disputerat med sin avhandling "Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment among car occupants ijured in a crash" den 28 februari.

En ny publikation visar att långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry.

Mer information om studien finns här