Aktuellt inom Försäkringsmedicin

EPH konferens 2021

Nästa års European Public Health Conference kommer att ordnas 10-13 november 2021, om möjligt i Dublin, Irland.

Temat för konferensen är Our food, our health, our earth: A sustainable future for humanity. Du hittar mer info här.

Nytt anslag

Kristin Farrants, Kristina Alexanderson och Staffan Marklund har tilldelats 740 000 kr från Forte för sitt projekt: ” Hälsa och sjuklighet bland personer som förvärvsarbetar efter pensionsåldern: En systematisk litteraturöversikt”.

Mer information om utlysningen finns här

Intervju i Studio Ett

Ellenor Mittendorfe-Rutz intervjuas i Sveriges Radio/ Studio Ett angående en ny rapport om sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser som Försäkringskassan har sammanställt. Rapporten visar att kvinnor har 41 procent högre risk för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Länk till pressmeddelandet

Här kan du läsa rapporten

Ny studie visar att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare visat vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie som publiceras i British Medical Journal. 

Läs pressmeddelandet här

Nya anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte och Magnus Helgesson har tilldelats 4.9 miljoner kronor var från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.

Läs mer om dessa anslag här.

Ny licentiatavhandling

Linnea Kjeldgård har försvarat sin licentiatavhandling Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash.

Länk till avhandlingen

Podcast med Emilie Friberg och Per Lytsy

Här finns en länk till en podcast där forskarna Emilie Friberg och Per Lytsy berättar om arbetet med kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande som de sammanställde till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Länk till rapporten

Ny avhandling

Mirkka Söderman har disputerat med sin avhandling Healthcare professionals’ work with sickness absence : with focus on oncology.

Länk till avhandlingen

Ny kunskapssammanställning

Forskarna Per Lytsy och Emilie Friberg har tagit fram en kunskapssammanställning om psykosocial arbetsmiljö för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den presenteras två systematiska översikter som kartlägger vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. 

Länk till MYNAK

Länk till rapporten

Ny avhandling

Rasmus Elrud har disputerat med sin avhandling "Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment among car occupants ijured in a crash" den 28 februari.

En ny publikation visar att långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry.

Mer information om studien finns här

EUMASS konferens 2021

Årets EUMASS konferens har skjutits upp till nästa år 16-18 september 2020.

Mer information om konferensen finns här