Märit Halmin

Märit Halmin

Anknuten till Forskning
E-postadress: marit.halmin@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Centrum för hälsokriser, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Aknuten till forskning till forskargrupperna Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på institutionen för global katastrofmedicin och Centrum för hjärtstoppsforskning på institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

    Jag är läkare, specialiserad inom anestesi och intensivsjukvård. Jag har varit knuten till forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser sedan 2020. Innan dess, år 2017, la jag fram min doktorsavhandling Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes. Jag undervisar och handleder på flera kurser som gruppen arrangerar. Dessutom har jag ett uppdrag som expertkoordinator på KI:s Centrum för hälsokriser inom området intensivvård med knappa resurser. 


  • Vid sidan av mitt arbete på KI arbetar jag som narkosläkare och intersivvårdsläkare på Södersjukhuset in Stockholm. Jag har även arbetat med Läkare utan Gränser i Afghanistan, Jemen, Syrien och Kamerun. Dessutom har jag nyligen arbetat med Världshälsoorganisationen WHO i Libanon, där jag även bedriver forskning.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2017
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2007

Handledare

  • Marwen Fakhfekh, Performance of quality indicators for adult critical care in limited resources settings: a systematic review

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI